The Pond Library

Nitraat (NO3) is een stof die veel minder giftig is voor siervissen, koi en andere waterdieren, dan ammoniak en nitriet. Met behulp van de Nitrobacter bacterie wordt nitraat gevormd uit nitriet.
Omdat nitraat zeer stimulerend werkt op de algengroei en op de groei van andere waterplanten, zal een hoge concentratie nitraat leiden tot een grote ontwikkeling van algen, vooral in de zomer, wanneer de hogere temperaturen een snelle plantengroei bevorderen.

Bij een overmatig nitraatgehalte moet men het water verversen, na alvorens het nitraatgehalte van het toegevoegde water te controleren. Een bijkomende oplossing kan bestaan uit het toevoegen van vijverplanten. Deze zorgen voor een daling van het nitraatgehalte. Maar hierbij moet er ook rekening gehouden worden met de destructieve eigenschap van een koi!

Ook nitraat bevat een samenhang met andere waterparameters. Nitraat is veel giftiger in zout water en bij een lage pH. Bij een plots zuurstoftekort kan een hoge nitrietwaarde meer duiden op andere oorzaken, problemen! Door reductie kan dit nitraat omgezet worden tot het toxische nitriet.

Wat wil je weten?

Heb je een specifieke vraag of vind je geen antwoord op je vraag via deze site dan help ik je graag een oplossing te zoeken.