The Pond Library
The Pond Library > Woordenlijst

Woordenlijst

AJAX progress indicator
 • Accumuleren
  Het zich opstapelen van stoffen in organismen
 • Aëroob
  Zuurstofminnend. Aërobe bacteriën hebben een zuurstofrijk milieu nodig. Het zijn goede bacteriën.
 • Ai
  Betekent blauw
 • Aigoromo
  Koi waarbij de rode schubben omrand zijn met een cirkelvormige donkerblauwe schubrand.
 • Aka
  Rood als basiskleur van de koi, bvb aka Bekko.
 • Aka Bekko
  Rode koi met zwarte tekening.
 • Aka Hajiro
  Rode koi met witte uiteinden op de borstvinnen. Behoort tot de Kawarimono klasse.
 • Aka iro
  Rode kleur
 • Aka Matsuba
  Rode koi met een zwart dennenappelpatroon op de schubben.
 • Aka Muji
  Niet metallic, volledig rode koi. Behoort tot de Kawarimono klasse. Minder diep van kleur dan Beni Goi.
 • Aka Sanke
  Sanke waarbij de rode tekening over de gehele lengte van de rug loopt.
 • Akama
  Oog met rode iris. Wel eens meer gezien bij Kigoi.
 • Alg
  Groep van éénvoudig groene planten tot ergernis van vele vijverbezitters. Algen leven van nitraten en fosfaten in het water. Er zijn verschillende soorten algen zoals zweefalgen en draadalgen.
 • Algenbloei
  Plotselinge, kortstondige en massale ontwikkeling van algen. Algenbloei is een natuurlijk verschijnsel.
 • Algicide
  Algen bestrijdingsmiddel.
 • Alkalisch
  Betekent een pH (zuurtegraad) hoger dan 7.
 • Alkaloïden
  Vaak giftige verbindingen van koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof. Vinden hun oorsprong meestal in planten.
 • Allelopathie
  Het uitscheiden van voor andere, plantaardige soorten, groeiremmende stoffen.
 • Aminoglycosiden
  Groep van antibiotica met bacteriedodende werking
 • Ammonia
  Een verzamelnaam voor de twee chemische stoffen ammoniak (NH3) en ammonium (NH4+). Beiden zijn stikstofverbindingen. Ammonia komen voor 75% rechtstreeks in het water door uitscheiding via de kieuwen van vissen. Urine en in mindere mate uitwerpselen.
 • Ammoniak
  Chemisch uitgedrukt als NH3. Ammoniak is een kleurloos, prikkelend gas, dat goed oplost in water. Het is een sterk toxische stof die tot sterfte van de vissen kan leiden.
 • Ammonium
  Chemisch uitgedrukt als NH4+. Ammoniak bindt zich met zuren tot ammonium, welke praktisch niet giftig is.
 • Anaëroob
  Zuurstofarm, zuurstofmijdend. Anaërobe bacteriën leven in een zuurstofarm milieu. Het zijn slechte, ziekteverwekkende bacteriën.
 • Antigeen
  Kenmerk van een lichaamsvreemd deeltje waarop het afweersysteem kan reageren.
 • Asagi
  Grijsblauwe koi variëteit met rood aan de zijkant van het lichaam, vinnen en wangen.
 • Asagi Sumi
  Asagi waarvan de zwarte schubben een witte omtrek hebben. Beter bekend als sumi Nagashi.
 • Asagi Magoi
  De voorvader van de Asagi.
 • Asagi Sumi
  Asagi waarvan de zwarte schubben een witte omtrek hebben. Beter bekend als sumi Nagashi.
 • Atama
  Kop
 • Atoom
  Het allerkleinste deeltje bekomen door scheikundige methodes. Moleculen vormen een verbinding van verschillende atomen.
 • Azakuri
  Azukari Koi zijn koi die in samenspraak met de kweker nog wat langer in Japan in de Mudponds kunnen blijven nadat de vis is gekocht. De Koi kan zich op deze manier optimaal ontwikkelen.
 • Azobé
  Tropische hardhoutsoort dat veel gebruikt wordt in de vijverbouw.
 • Baardalgen
  Zeer kleine draadalgen. Ook wel penseelalgen genoemd.
 • Back-washen
  Spoelen door een tegengestelde stromingsrichting te forceren.
 • Bacteriecultuur
  In het laboratorium gekweekte bacteriekiemen, in vloeistof of poedervorm. Bacterieculturen kunnen aan de vijver en filter worden toegevoegd.
 • Bacteriën
  Microscopische organismen die een belangrijke rol spelen in de afbraakprocessen van organische verbindingen naar meer éénvoudige anorganische verbindingen.
 • Basadmetabolisme
  Hoeveelheid energie die het lichaam in rust verbruikt
 • Basisch
  Betekent een pH (zuurtegraad) hoger dan 7.
 • Beadfilter
  Compact filtersysteem dat gebruik maakt van bewegende beads (korrels) voor mechanische en biologische filtering.
 • Beads
  Engelse benaming voor de kunststofkorrels die gebruikt worden in beadfilters.
 • Bekko
  Koi met een rode, witte of gele basis met een zwarte aftekening.
 • Beni
  Oranjerood als basiskleur van de koi. Bvb. Beni Kujaku, Beni Kumonryu.
 • Beni Kujaku
  Oranjerode Kojaku met rode aftekeningen. Behoort tot de Hikari-moyomono variëteit.
 • Benigoi
  Volledig rode koi. Lijkt op de Aka Muji maar heeft een diepere rode kleur. Behoort tot de Kawarimono klasse.
 • Beta-gin
  Fijnste type Kinginrin. Het gehele oppervlak van iedere schub glinstert.
 • Bewegend bed
  Het is een biologische filtermethode waarbij filtermedia, kaldness genaamd d.m.v. luchtbellen continu in beweging is. Op de kaldness groeien de nuttige bacteriën.
 • Biomassa
  De volledige massa van door levende organismen gevormd, organisch materiaal. Planten vormen uit het water opgenomen stoffen om tot biomassa. (de bladeren,…)
 • Biotoren
  Biologisch filtermethode van het droge type (filtermedium niet ondergedompeld in water) waarbij vijverwater over een filtermedium gesprenkeld wordt.
 • Bire
  Betekent vin.
 • Bladgroenproductie
  Proces waarbij autrotrofe (zelfvoedende) organismen, groene planten in staat zijn om éénvoudige anorganische stoffen zoals water en koolzuurgasn organische verbindigen (suikers, zetmeel) op te bouwen in bladgroenkorrels (clorofyl) en dit
 • Bodemdrain
  Ander woord voor drainagepot. Drainagepotten (paddestoelvorm) die gebruikt worden in een bodemdrainage (gravity) systeem om vuil af te voeren naar een filter.
 • Bodemdrainage
  Systeem waarbij vuil op de vijverbodem afgezogen wordt via bodemdrains, gekoppeld aan een afvoerbuis naar het filter.
 • Boke Showa
  Populaire Showa met nevelachtig, grijs sumi (zwart).
 • Bone
  Betekent visgraat of bot.
 • Bongiri
  Gedeelte zonder aftekening bij het staarteinde.
 • Bowl
  Blauw vat waar koi in ondergebracht worden voor inspectie of keuring.
 • Bowlen
  Netten van de koi en hem in een blauw vat (bowl) plaatsen zodat de klant hem nader kan bekijken en keuren.
 • Bozu
  Priester. Kohaku zonder hi (rood) op het hoofd.. Geen esthetische waarde.
 • Bu
  Japanse lengte éénheid: 1 BU = Koi kleiner dan 20 cm 2 BU = tussen 20-30 cm 3 BU = tussen 30-40 cm 4 BU = tussen 40-50 cm 5 BU = tussen 50-60 cm 6 BU = groter dan 60 cm
 • Bubblebead beadfilter
  Beadfilter dat eruit ziet als een zandloper. Maakt ook gebruik van beads (korrels) maar staat boven waterniveau.
 • Budo
  Betekent druif
 • Budo Sanke
  Lijkt op Budo Goromo en heeft sterke, zwarte aftekening. Behoort tot de Koromo variëteit.
 • Budogoromo
  Koi met een paarskleurig patroon op een wit lichaam. Behoort tot de Koromo variëteit.
 • Carbonaathardheid
  Afgekort als KH. Cijferwaarde dat de hoeveelheid bicarbonaten in het water aangeeft.Uitgedrukt in hardheidsgraden.
 • Cha
  Bruin, bvb Chagoi.
 • Chagoi
  Niet-metallic, lichtbruine koi. Behoort tot de Kawarimono klasse. Chagoi kunnen in verschillende tinten van bruin tot wat groenachtig voorkomen. Ze groeien snel, zijn rustig en sterk.
 • Chanoju
  Betekent theeceremonie.
 • CHV-1
  Afkorting voor Cyprinid herpesvirus-1, het virus dat karperpokken veroorzaakt
 • CO2
  Chemisch symbool voor koolstofdioxide.
 • Costiasis
  Infectie met Costia
 • Cullen
  Selecteren van koi op kwaliteit.
 • Danmoyo
  Stappenpatroon op een koi
 • Debiet
  De hoeveelheid water per uur dat door een filtersysteem vloeit of weggepompt wordt door een pomp.
 • Denitrificatie
  Omzetten van stikstofverbindingen is stikstofgas door anaërobe bacteriën
 • Dera
  Betekent tempel.
 • Detritus-eters
  Opruimers van afval zoals de grote posthoornslak en de gewone schijfslak.
 • Diamond ginrin
  Type ginrin waarbij de schubben sprankelen als diamanten.
 • Doitsu
  (Doytz) Schubloze koi. Koi met enkel schubben langs de dorsaal- en de lateraallijn.
 • Doitsu Kujaku
  Platina koi met rode aftekeningen op het lichaam en enkel zwarte aftekening in de schubben langs de dorsaal- en lateraallijn. Behoort tot de Hikari Moyomono variëteit.
 • Downflow
  Bij dit systeem volgt het water de weg van de zwaartekracht, naar beneden dus.
 • Drainagepot
  Ander woord voor drainagepot. Drainagepotten (paddestoelvorm) die gebruikt worden in een bodemdrainage (gravity) systeem om vuil af te voeren naar een filter.
 • Drijfplant
  Groep van waterplanten met drijvende bladeren en vrijhangende wortels.
 • Droge filter
  Filtersysteem waarbij het filtermedium niet in het water is ondergedompeld. Druppelfilters zijn biologische filters van het droge type.
 • Droog-nat filter
  Biologisch filtermethode van het droge type (filtermedium niet ondergedompeld in water) waarbij vijverwater over een filtermedium gesprenkeld wordt.
 • Druppelfilter
  Biologisch filtermethode van het droge type (filtermedium niet ondergedompeld in water) waarbij vijverwater over een filtermedium gesprenkeld wordt.
 • Druppeltoren
  Biologisch filtermethode van het droge type (filtermedium niet ondergedompeld in water) waarbij vijverwater over een filtermedium gesprenkeld wordt.
 • Endoscopie
  Endoscopie is een techniek waarbij men met een rigide of flexibele holle kijkbuis inwendige organen kan gaan visualiseren.
 • Era
  Betekent kieuw.
 • Erabuta
  Betekent kieuwdeksel.
 • Eutrofiëring
  Eutrofiëring van water is de stijging van het gehalte aan stoffen, die voedsel zijn voor planten. Dit zijn voedingsstoffen als fosfaten en nitraten, die afkomstig zijn van organische oorsprong (uitwerpselen, bladeren,…)
 • Externe filter
  Filtersysteem dat je kunt aankopen in de handel voor het zuiveren van het vijverwater.
 • Fenolen
  Verbindingen met een hydroxygroep aan een benzeenring.
 • Feromonen
  Chemische verbindingen die afgescheiden worden door een organisme als signaal naar een ander organisme, meestal van dezelfde soort. In kleine hoeveelheden zijn feromonen al werkzaam en daarom kunnen ze alle vissen beïnvloeden, vooral met hoge beze
 • Filtersubstraat
  Algemene benaming voor poreus gesteente dat gebruikt wordt in filters of helofytenfilters. Filtersubstraten hebben een functie van biologisch medium waarop de nuttige bacteriën kunnen groeien.
 • Flagel
  Zweepstaartje
 • Flap
  Ander woord voor slijmalgen.
 • FMC
  Geneesmiddel dat bestaat uit Formaline, Malachietgroen en Methyleenblauw
 • FMG
  Geneesmiddel dat bestaat uit Formaline en Malachietgroen
 • Fucarin
  Gedeelte van de huid rond kleinere schubben van goede metallic koi. De glans is groter bij kleinere schubben.
 • Fuji
  Hoge metaalglans op het hoofd van jonge koi. Te herkennen aan kleine bobbeltjes, vooral bij jonge Sanke.
 • Fukinagaski
  Fijne, lange, smalle net om koi op een veilige manier te transporteren. In het Japans fukinagaski genaamd.
 • Genoom
  De verzameling van alle genen van een organisme
 • Gezamelijke hardheid
  Afgekort als GH. Is een indicatie voor de hoeveelheid in het water opgeloste calcium- en magnesiumzouten.Uitgedrukt in hardheidsgraden.
 • Gh
  Chemisch symbool voor gezamelijke hardheid.
 • Gin
  Glinsterend (metallic) zilver,meestal op sumi (zwart) of shiro (wit)
 • Gin Bekko
  Metallic, Shiro Bekko. Behoort tot de Hikari Moyomono variëteit.
 • Gin Kabuto
  Zwarte koi waarbij de schubben een zilveren rand hebben.
 • Gin Matsuba
  Een metallic zilveren koi met een zwart dennenappelpatroon (matsuba) in de schubben.
 • Gin Shiro
  Een metallic Shiro Utsuri. Behoort tot de Hikari Utsurimono variëteit.
 • Gin Showa
  Een metallic showa met een zilveren glans op het lichaam. Behoort tot de Hikari Utsurimono variëteit.
 • Ginbo
  Zwarte koi met zilveren glans op het lichaam.
 • Ginginrin
  Geschube koi waarvan de schubben een zilveren spiegeling hebben.
 • Ginrin
  Veel gebruikte term voor Kinginrin
 • Ginsui
  Een metallic Shusui met een zilveren glans. Behoort tot de Hikari Moyomono variëteit.
 • Go Sanke
  Groep van drie populaire koi variëteiten. Tot deze groep behoren de Showa, Sanke en Kohaku variëteiten.
 • Gon
  Betekent vijf.
 • Gondan
  Vijfdelinge tekening (patroon). 5 staps patroon, bvb Gondan Kohaku
 • Gosai
  Vijfjarige koi.
 • Goshiki
  Vijfkleurige koi waarop de kleuren wit, rood, zwart, licht en donkerblauw voorkomen. Behoort tot de Kawarimono klasse.
 • Goten Zakura
  Letterlijk vertaald: Kersenbloesem. Een Kohaku koi met rode vlekken welke lijken op druiventrosjes welke mooi symmetrisch over de rug en de flanken verdeeld zijn. Elke schub lijkt afgezet te zijn met een wit randje
 • Grand Champion
  De beste en mooiste koi winnaar op een koishow. Beoordeelt door een erkende jury en Japanse regels van beoordelen.
 • Gravity filter
  Extern filtersysteem op gelijke hoogte van de vijver dat werkt op basis van de zwaartekracht. Het water komt het filter binnen via de bodemdrains van de bodemdrainage.
 • Hachi-hi
  Voorloper van de huidige Kohaku.
 • Hageshiro
  Een zwarte, niet metallic koi met witte neus, wit hoofd en witte uiteinden aan de borstvinnen. Behoort tot de Kawarimono klasse.
 • Hajiro
  Volledig zwarte koi met enkel wit op de uiteinden van de borstvinnen.
 • Hana Shusui
  Shusui, ook beter bekend als bloemige Shusui.
 • Hanatsuki
  Rood patroon dat tot de mond van de koi reikt. Niet gewaardeerd.
 • Hara
  Betekent buik.
 • Harabire
  Betekent buikvin.
 • Hariwake
  Koi met een metallic platina basiskleur waarop zich een geel of oranje metallic kleur bevindt. Behoort tot de Hikari Moyomono koi var.
 • Helofyt
  Groep van waterplanten dat met zijn bladmassa boven water staan en met de wortels in het water. Ze halen voedingsstoffen uit het water en helpen algengroei te voorkomen.
 • Helofytenfilter
  Filtersysteem dat beplant is met moerasplanten, ook helofyten genoemd.
 • Herbivoor
  Planteneter.
 • Hi
  Rood als tekening (patroon of vlek) op een basiskleur (ondergrond) van een koi, bvb Kohaku
 • Hi Asagi
  Asagi warabij het rood over de lateraallijn komt.
 • Hi Botan
  Als een Bekko koi, verkregen uit een Utsuri bloedlijn.
 • Hi Showa
  Showa waarbij de rode kleur de overhand heeft.
 • Hi Shusui
  Shusui koi waarbij het rood vanaf de buik tot over de rug loopt.
 • Hi Utsuri
  Zwarte koi met een rood patroon of aftekening.
 • Hige
  Baard of snor, de baarddraad bij koi.
 • Higoi
  Volledig rode koi. Voorganger van de Kohaku.
 • Hikari
  Betekent mettalic (metaalkleurige glans)
 • Hikari Moyomono
  Koi variëteit van mettalic koi met twee of meer kleuren behalve Utsuri en Showa koi.
 • Hikari Mujimono
  Koi variëteit van éénkleurige metallic koi. Beter bekend als Ogons. Wordt afgekort als Hikari Mono
 • Hikari Utsurimono
  Koi variëteit van metaalkleurige Utsuri en Showa.
 • Hon sumi
  Letterlijk echt sumi, gelinkt aan het sumi op een Koromo Sanke
 • Hoo Aka
  Koi met rode kieuwplaten. Een vroege voorvader van de Kohaku variëteit
 • Hookazuki
  Zwarte koi met rode wangen. Vroeger type van de Kohaku
 • Hydrofyten
  Onderwaterplanten
 • Ikeage
  Het oogsten van een mudpond.
 • Incubatietijd
  De tijd die verloopt tussen het bsmet worden met een ziekte en het uitbreken van de ziekte
 • Infusoriën
  Eéncellige organismen zoals pantoffel- en klokdiertjes
 • Intramusculaire injectie
  Inbrengen van de naald op plaatsen waar de spieren goed doorbloed zijn zodat het medicijn snel doorheen de bloedbaan vervoerd kan worden. Goede plaatsen voor intramasculaire injecties zijn naast de rugvin en in het oksel (aanzet) van de borstvin.
 • Intraperitoneale injectie
  Toedienen van een injectie met een korte naald in de zijkant van de vis.
 • Inzzuma
  Een zigzagpatroon, ook wel bliksmeschicht genaamd.
 • Ionen
  Elektrisch geladen deeltjes die vrij in het water voorkomen en die met andere stoffen in het water een binding kunnen aangaan.
 • Ippon hi
  Een gelijkblijvend patroon zonder variaties.
 • Iro
  Betekent kleur.
 • Iromono
  Algemene benaming voor alle metallic koi.
 • Jumbo Champion
  Koi van meer dan 70 cm. Op koishows krijgt de grootste koi welke deelneemt de Jumbo champion prijs.
 • Jumbo koi
  Koi van meer dan 70 cm. Op koishows krijgt de grootste koi welke deelneemt de Jumbo champion prijs.
 • Kabuto
  Koi waarbij de kleur op het hoofd anders is dan de kleur van het lichaam. Kabuto betekent helm.
 • Kado
  Betekent rand.
 • Kado gin
  Soort van Kinginrin warabij enkel de rand van de schub glinsterd.
 • Kagami
  Betekent spiegel
 • Kagamigoi
  Spiegelkarper
 • Kage
  Letterlijk schaduw. Koi met een nevelachtig en netvormig patroon over de witte of rode patronen.
 • Kage Shiro Utsuri
  Shiro Utsuri koi met een kage effect over het witte patroon. Behoort tot de Kawarimono klasse.
 • Kage Showa
  Showa koi met een kagepatroon over het witte en/of rode patroon. Behoort tot de Kawarimono klasse.
 • Kaldness
  Biologisch filtermedia bestaande uit 6 bij 8 mm kunststof vormpjes dat gebruikt wordt in bewegend bed (moving bed) kamers.
 • Kamisori kiwa
  Scheermesscherpe kiwa
 • Kanasukoi
  Volledig zwarte koi met een oranje buik.
 • Kanoko
  Betekent fee. Koi met een gespikkeld rood patroon. Behoort tot de Kawarimono klasse.
 • Kanoko Kohaku
  Kohaku met een gespikkeld rood patroon.
 • Kanoko Sanke
  Sanke koi met een gespikkeld rood patroon
 • Kanoko Showa
  Showa met een gespikkeld rood patroon
 • Karashi
  Mosterd geel. Bijvoorbeeld Karashigoi. Een éénkleurige, niet-metallic koi met een mosterd gele kleur.
 • Karashigoi
  Mosterd geel. Bijvoorbeeld Karashigoi. Een éénkleurige, niet-metallic koi met een mosterd gele kleur.
 • Karasu
  Letterlijk kraai. Voor het grootste deel zwart.
 • Kasane sumi
  Sumi dat verschijnt op een rood patroon.
 • Kata
  Schouder.
 • Kata Moyo
  Patroon dat maar op één kant van het lichaam voorkomt.
 • Kation
  Een positief geladen deeltje.
 • Kawa
  Betekent leder.
 • Kawagoi
  Lederkarper
 • Kawarimono
  Koi variëteit waarin alle niet-metallic koi worden ondergebracht die niet in een andere variëteit geplaatst kunnen worden.
 • Keukenzout
  Chemisch uitgedrukt als NaCl. NaCl in chemische formule, opgelost in water krijgen we Na(+) en Cl(-)
 • Kh
  Chemische uitdrukking voor carbonaathardheid.
 • KHV
  Afkorting voor Koi Herpes Virus. Een besmettelijk en dodelijk virus dat karpervissen aantast.
 • Ki
  Geel, bvb Ki Utsuri.
 • Ki Bekko
  Een gele koi met zwarte aftekening. Behoort tot de Bekko variëteit.
 • Ki Matsuba
  Gele koi met een zwarte dennenappelvormige aftekening in de schubben. Behoort tot de Kawarimono klasse.
 • Ki Shusui
  Heel zeldzame gele Shusui met groenachtige rug.
 • Ki Utsuri
  Zwarte koi met een geel patroon. Behoort tot de Utsurimono’s.
 • Kigoi
  Niet metallic, volledig, heldergele koi. Behoort tot de Kawarimono klasse.
 • Kikisui
  Doitsu, platina Kohaku. Behoort tot de Hikari Moyomono variëteit.
 • Kin
  Glinsterend (metallic) goud,meestal op hi (rood) tekeningen.
 • Kin Fuji
  Platina Kohaku
 • Kin hi Utsuri
  Een metallic hi Utsuri. Behoort tot de Hikari Utsurimono variëteit.
 • Kin Kabuto
  Zwarte koi met schubben die voorzien zijn van een gouden rand.
 • Kin ki Utsuri
  Metallic ki Utsuri. Behoort tot de Hikari Utsurimiono variëteit.
 • Kin Showa
  Metallic Showa voorzien van een gouden glans. Behoort tot de Hikari Utsurimono var.
 • Kinbo
  Een zwarte koi met gouden glans
 • Kindai Showa
  Showa waarbij het wit overheerst. Ook wel moderne Showa genoemd.
 • Kinginrin
  Geschubde koi die een gouden glinstering (spiegeling) op de schubben hebben.
 • Kinzakura
  Metallic Goten-Zakura.
 • Kiwa
  De kant of rand tussen het einde van het rood of zwart patroon en het wit, bekeken van kop naar staart.
 • Kohaku
  Een witte koi met een rode aftekening.
 • Koi
  Japanse sierkarper. Ook wel levend juweel genaamd.
 • Koisok
  Fijne, lange, smalle net om koi op een veilige manier te transporteren. In het Japans fukinagaski genaamd.
 • Kokesuki
  Zichtbare schubben door een dunnen kleur.
 • Komare mizu
  Oud gerijpt water
 • Komoyo
  Kleine rode patronen of aftekeningen.
 • Konjo
  Donkerblauw, bvb Konjo Asagi.
 • Konjo Asagi
  Een donkerblauwe tot bijna zwarte Asagi variant.
 • Koolstofdioxide
  Chemisch uitgedrukt als CO2. Wordt tijdens de dag door groene planten opgenomen voor het fotosynthese proces. Mensen en dieren ademen CO2 uit.
 • Koolzuurgas
  Chemisch uitgedrukt als CO2. Wordt tijdens de dag door groene planten opgenomen voor het fotosynthese proces. Mensen en dieren ademen CO2 uit.
 • Koromo Sanke
  Een Sanke met een Koromo netpatroon over de rode en zwarte aftekening. Behoort tot de Koromo var.
 • Koromo Showa
  Showa met een Koromo netpatroon. Behoort tot de Koromo var.
 • korte-tijd-bad behandeling
  Vis die apart (in een hospitaaltank, vat,…) wordt behandeld met een medicijn in een hogere concentratie gedurende een korte tijd.
 • Koshi Nishiki
  Beter gekend als Yamatonishiki. Is een kruising tussen een Sanke en een Ogon. Behoort tot de Hikari moyomono var.  
 • Kristal
  De vorm van de vaste toestand van een stof, bestaande uit door regelmatige zijvlakken begrensde veelvlakken.
 • Kuchi
  Betekent Mmnd of lip.
 • Kuchibeni
  Lippestift. Koi met rode tekening op de lippen, bvb Kuchibeni Kohaku.
 • Kujaku
  Een platina koi met grote rode aftekeningen over een uitgestrekt deel van het lichaam met ook een Matsuba patronen over de schubben. Behoort tot de Hikari moyomono var.
 • Kujaku Ogon
  Andere naam voor Kujaku
 • Kumonryu
  Betekent draakvis. Een zwarte Doitsu koi met witte aftekeningen. Behoort tot de Kawarimono klasse.
 • Kinsui
  Een Metallic Shusui met een gouden glans. Behoort tot de Hikari moyomono var.
 • Kuro ki han
  Originele naam voor de Shiro Utsuri koi
 • Macroelement
  Een stof die voor een bepaald organisme in grote hoeveelheid aanwezig moet zijn.
 • Macrofyten
  Hogere planten
 • Magoi
  Wilde Japanse, donkerblauwe tot zwarte karper.
 • Marusome
  Aflijning van een patroon loopt dwars door een schub. In vele gevallen wordt de aflijning van een patroon door een rand van een schub gevormd.
 • Me
  Betekent oog.
 • Micrometer
  Een micrometer (officieus: micron of mu) is een lengtemaat uit het SI-stelsel. De maat heeft het symbool µm. Een micrometer is gelijk aan 10-6 meter, oftewel 0,000 001 meter, een miljoenste deel van een meter, of een duizendste deel van een millimeter.
 • Micron
  Eén miljoenste van een meter
 • Midori
  Groen.
 • Moderne Showa
  Showa waarbij het wit overheerst. Ook wel moderne Showa genoemd.
 • Moerasbedfilter
  Filtersysteem dat beplant is met moerasplanten, ook helofyten genoemd.
 • Moerasfilter
  Filtersysteem dat beplant is met moerasplanten, ook helofyten genoemd.
 • Moerasplant
  Groep van waterplanten dat met zijn bladmassa boven water staan en met de wortels in het water. Ze halen voedingsstoffen uit het water en helpen algengroei te voorkomen.
 • Moerasplantenfilter
  Filtersysteem dat beplant is met moerasplanten, ook helofyten genoemd.
 • Molecuul
  Een verbinding van verschillende elementen (atomen).
 • Mono
  Betekent enkel.
 • Motoaka
  Rode aanzet van borstvinnen
 • Moving bed
  Het is een biologische filtermethode waarbij filtermedia, kaldness genaamd d.m.v. luchtbellen continu in beweging is. Op de kaldness groeien de nuttige bacteriën.
 • Moyo
  Meerkleurig.
 • Mudpond
  Betekent letterlijk moddervijver. Een grote vijver zonder folie of vaste bodem waarin koi opgroeien.
 • Muji
  Eenkleurig. Bvb. Beni Goi of Akamuji.
 • Muna
  Betekent borst.
 • Na
  Chemisch symbool voor natrium.
 • NaCl
  Chemisch symbool voor keukenzout.
 • Nagashi
  Asagi waarvan de zwarte schubben een witte omtrek hebben. Beter bekend als sumi Nagashi.
 • Natrium
  Chemisch uitgedrukt als Na. Chemische stof aanwezig in bijvoorbeeld keukenzout (NaCl)
 • Natte filter
  Filtersysteem waarbij het filtermedium is ondergedompeld onder water. De meeste filters (meerkamerfilters met bvb japanse matten, bewegend bed,…) zijn van het natte type.
 • Netto flow
  De hoeveelheid vijverwater in kubieke meters die via de retour uiteindelijk terug in de vijver terecht komt. De netto flow is afhankelijk van de vijverpomp maar ook van de weerstanden in leidingen, vernauwingen (uv lampen,...) en de opvoerhoogte (water
 • Neutraal water
  Aanduiding voor water dat zuur noch basisch is. Komt overéén met een pH of zuurtegraad van 7.
 • Nezu
  Grijs. Vertaalt muis.
 • NF
  Afkorting voor netto flow
 • NH4-
  Chemisch symbool voor ammonium
 • Ni
  Betekent twee.
 • Nidan
  Tweedelige tekening (patroon). 2 staps patroon. Bvb. Nidan Kohaku.
 • Nisai
  Tweejarige koi.
 • Nitraat
  Chemisch uitgedrukt als NO3.Stikstofverbinding afkomstig uit de afbraak van organische afval. Wordt opgenomen door waterplanten en algen als voedingsstof. Nitrobacter bacteriën zetten nitrieten om naar nitraten.
 • Nitriet
  Chemisch uitgedrukt als NO2. Giftig product ontstaan door de omzetting van ammoniak door nitrosomonas bacteriën in de stikstofkringloop
 • Nitrificatie
  Het omzettingsproces door aërobe bacteriën van ammonium in nitraten.
 • Nitrobacter
  Aërobe bacteriën. Zetten nitriet om in nitraat
 • Nitrosomonas
  Aërobe bacteriën. Zetten ammoniak om in nitriet.
 • NO2
  Chemisch symbool voor nitriet.
 • NO3
  Chemisch symbool voor nitraat.
 • Nutriënten
  Groep van stoffen afkomstig uit afbraak van andere stoffen. Het zijn voedingsstoffen voor planten en algen. Fosfaten en nitraten zijn nutriënten.
 • O
  Betekent staart.
 • O2
  Chemisch symbool voor zuurstof/
 • Obire
  Betekent staartvin.
 • Ochiba Shigure
  Kort gesproken Ochiba. Grijsbruine koi verkregen uit de kruising van een Chagoi met een Soragoi. Behoort tot de Kawarimono klasse.  Ochiba Shigure & Soragoi.
 • Odome
  De scheidingslijn tussen het laatste deel van het patroon en het wit van het staartdeel.
 • Odomo
  Het staarteinde van een koi
 • Oeverfilter
  Extern filter dat aan de kant van de vijver staat, boven de grond en via een vijverpomp water ontvangt. Een oeverfilter is een pomp gevoed filter.
 • Ojimi
  Het staarteinde van een koi
 • Olie-immersie
  Techniek die een sterke vergroting onder microscoop scherper maakt
 • Ondergedoken waterplant
  Groep van waterplanten, volledig onder water. Ondergedoken waterplanten. Door hun fotosynthese proces wordt overdag zuurstof afgegeven aan het water.
 • Orenji
  Betekent oranje.
 • Oyabone
  De eerste vinstraal van een vin of staartvin.
 • Oyagoi
  Betekent ouderdier.
 • Ozutsu
  Het deel tussen de rugvin en de staartvin.
 • Pathogeen

  Ziekteverwekker. Bijvoorbeeld virussen, schimmels, sommige bacteriën.

 • PCR
  Afkorting voor Polymerase Chain Reaction. Een gëavanceerde methode om DNA van een bepaald organisme (ziekte) op te sporen via isoleren en klonen van DNA.
 • Penseelalgen
  Zeer kleine draadalgen. Ook wel penseelalgen genoemd.
 • pH
  Chemisch symbool voor zuurtegraad.
 • Plantenfilter
  Filtersysteem dat beplant is met moerasplanten, ook helofyten genoemd.
 • Polyester
  Chemische hars die door vermenging met een verharder op glasvezelmatten wordt gestreken om waterdichte en sterke wanden te maken.
 • Pomp gevoed filter
  Extern filter dat via een vijverpomp in de vijver voorzien wordt van vijverwater.
 • Powerwashed beadfilter
  Beadfilter dat de vorm heeft van een zandfilter maar gebruik maakt van beads (korrels). Het is een gesloten systeem onder druk.
 • Probiotica
  Dit zijn onschadelijke bacteriën die ziekteverwekkende kiemen beconcurreren door dezelfde voedingsstoffen te gebruiken
 • Protozoa
  Eéncellige parasiet
 • Resistentie
  Het ongevoelig worden van een ziekteverwekkend organisme aan een bepaald medicijn. Het medicijn helpt dan niet meer of onvoldoende.
 • Rin
  Schub, gebruikt in samenstellingen zoals Gin Rin
 • Runner-up Grand Champion
  2de beste en mooiste koi winnaar op een koishow na de Grand Champion. Beoordeelt door een erkende jury en Japanse regels van beoordelen.
 • San
  Betekent drie.
 • Sandan
  Driedelige tekening (patroon). 3 staps patroon. Bvb. Sandan Kohaku
 • Sansai
  Driejarige koi.
 • Sashi
  De wazige overgang tussen het begin van het rood of zwart patroon en het wit, bekeken van kop naar staart.
 • Sashikomi
  De wazige overgang tussen het begin van het rood of zwart patroon en het wit, bekeken van kop naar staart.
 • Se
  Betekent rug.
 • Sebire
  Betekent rugvin.
 • Sembetsu
  Selecteren van koi op kwaliteit.
 • Senaka
  Betekent rug.
 • Shimi
  Ongewenste, zwarte pigmentvlekken, bvb bij hi utsuri
 • Shiribire
  Betekent aarsvin.
 • Shiro
  Wit. Bvb. Shiro Utsuri
 • Slijmalgen
  Ander woord voor slijmalgen.
 • Sokusen
  Betekent zijlijn.
 • Soragoi
  Eenkleurige, niet metaalglanzende grijsblauwe koi. Behoort tot de Kawarimono klasse.
 • Sporen
  Algen bloeien niet maar produceren sporen.
 • Sporenelement
  Bepaalde hoeveelheid van een stof die wel noodzakelijk is voor een bepaald organisme maar waarvan slechts een kleine hoeveelheid voldoende is. Ijzer is een sporenelement voor bvb waterplanten.
 • Stikstofkringloop
  Ammoniak, afkomstig van organisch afval en geproduceerd door vissen wordt door de nitrosomonas bacteriën omgezet naar nitriet, waarna de nitrobacter bacteriën het nitriet omzetten naar nitraat. Dit nitraat dient als voedingsstof voor algen en waterplanten.
 • Successie
  Opvolging van ecologische stadia in een ecosysteem.
 • Sumi
  Betekent zwart.
 • Supreme Champion
  2de beste en mooiste koi winnaar op een koishow na de Grand Champion. Beoordeelt door een erkende jury en Japanse regels van beoordelen.
 • Taicho
  De totale lichaamslengte van kop tot staart.
 • Taiko
  De totale lichaamshoogte. De hoogte van de rugvin niet inbegrepen.
 • Tategoi
  Beloftevolle koi.
 • Tateshita
  Koi die in Japan net niet werden geselecteerd als Tategoi.
 • TDS
  Afkorting voor de term Total Dissolved Solids. Deze waarde wordt gemeten met een TDS-meter en geeft een waarde voor alle opgeloste vaste stoffen die in het water aanwezig zijn. Een lage TDS waarde heeft een positieve invloed op groeiresultaten.
 • Teaka
  Borstvin met rood patroon
 • Tebire
  Betekent borstvin.
 • Tetracyclines
  Groep van antibiotica met bacterieremmende werking
 • Tosai
  Eénjarige koi.
 • Totale hardheid
  Afgekort als GH. Is een indicatie voor de hoeveelheid in het water opgeloste calcium- en magnesiumzouten.Uitgedrukt in hardheidsgraden.
 • TOV
  Afkorting voor totale opvoerhoogte verlies. De som van alle weerstanden (leidingen, vernauwingen) en de werkelijke opvoerhoogte.
 • Tricke tower
  Biologisch filtermethode van het droge type (filtermedium niet ondergedompeld in water) waarbij vijverwater over een filtermedium gesprenkeld wordt.
 • Trickle filter
  Biologisch filtermethode van het droge type (filtermedium niet ondergedompeld in water) waarbij vijverwater over een filtermedium gesprenkeld wordt.
 • µm
  Symbool voor micrometer
 • Upflow
  Hier loopt het water in opwaartse richting doorheen het filtermedium of substraat.
 • Uroko
  Betekent schub.
 • UV-lamp
  Apparaat dat ultra violet licht uitzendt in een gesloten omgeving. Het water dat doorheen de lamp passeert wordt bestraald waardoor vrijzwemmende, éénvoudige organismen zoals zweefalgen beschadigd worden waardoor ze zich niet meer kunnen verder ontwikkelen.
 • UV-straler
  Apparaat dat ultra violet licht uitzendt in een gesloten omgeving. Het water dat doorheen de lamp passeert wordt bestraald waardoor vrijzwemmende, éénvoudige organismen zoals zweefalgen beschadigd worden waardoor ze zich niet meer kunnen verder ontwikkelen.
 • Vijverpomp
  Speciale pomp voor gebruik in vijvers. Kan droog of nat opgesteld worden. Het zijn pompen met een lange levensduur en beperkt verbruik.
 • Voedingsstof
  Groep van stoffen afkomstig uit afbraak van andere stoffen. Het zijn voedingsstoffen voor planten en algen. Fosfaten en nitraten zijn nutriënten.
 • Wier
  Groep van éénvoudig groene planten tot ergernis van vele vijverbezitters. Algen leven van nitraten en fosfaten in het water. Er zijn verschillende soorten algen zoals zweefalgen en draadalgen.
 • Yamatonishiki
  Beter gekend als Yamatonishiki. Is een kruising tussen een Sanke en een Ogon. Behoort tot de Hikari moyomono var.  
 • Yokohara
  Betekent flank.
 • Yon
  Betekent vier.
 • Yondan
  Vierdelige tekening (patroon). 4 staps patroon. Bvb. Yondan Kohaku
 • Yonsai
  Vierjarige koi
 • Zeoliet
  Een bijzonder minireaal gesteente met een absorberend vermogen voor o.a. het binden van ammonium.
 • Zuurgraad
  Zuurtegraad uitgedrukt als pH. Cijfer op een schaal van 1 tot 14 dat de zuurgraad van het water aangeeft. Hoe lager de pH waarde, hoe zuurder het water. De pH waarde bepaald of het ammonia in het water voorkomt als giftig ammoniak of niet giftig ammonium.
 • Zuurstof
  Chemisch uitgedrukt als O2. Gas opgelost in water en levensnoodzakelijk voor vissen en aërobe bacteriën in het water. Hoe warmer het water en hoe lager de luchtdruk, hoe minder zuurstof aanwezig. Zuurstofplanten geven O2 af aan het water tij
 • Zuurstofplant
  Groep van waterplanten, volledig onder water. Ondergedoken waterplanten. Door hun fotosynthese proces wordt overdag zuurstof afgegeven aan het water.
 • Zuurtegraad
  Zuurtegraad uitgedrukt als pH. Cijfer op een schaal van 1 tot 14 dat de zuurgraad van het water aangeeft. Hoe lager de pH waarde, hoe zuurder het water. De pH waarde bepaald of het ammonia in het water voorkomt als giftig ammoniak of niet giftig ammonium.
 • Zweefalg
  Eencellige algsoort dat het water groen doet kleuren. Ook wel groene erwtensoep water genoemd.
 • NH3
  Chemisch symbool voor ammoniak.

The Pond Library

Als tuinliefhebber maak je een tuin pas echt compleet met een waterpartij in de vorm van een vijver of water ornament. Een vijver maak je pas echt af met waterplanten, vijvervissen en waterdieren. De liefhebbers van prachtig gekleurde koi noemen we koi keepers.

De Nieuw hier? Start hier! pagina geeft je een compleet overzicht van de interessantste en meest populaire artikels op de site

De Vijvers en Koi Kennisbank zit boordevol achtergrondinformatie over alle aspecten van de tuinvijver en koi hobby. Dit is de basiskennis en uitleg over alle begrippen.

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je nu in en ontvang alles wat je wilt weten over vijvers en koi in je mailbox

Laat je email adres achter

Wat wil je weten?

Heb je een specifieke vraag of vind je geen antwoord op je vraag via deze site dan help ik je graag een oplossing te zoeken.