The Pond Library

De gevaren van een vijver

Kind Aan Vijver

Steeds meer en meer wordt een stukje groen rond het huis aanzien als een verlenging van de leefomgeving. In de tuin kan men gezellig vertoeven met gezin, familie of kennissen, op een terras met een drankje en een hapje terwijl de kinderen het groene gazon bespelen. De tuin geeft rust en voor meer mensen wordt de tuin een hobby. Echte tuinliefhebbers leggen dan ook een bescheiden vijvertje of heuse koivijver aan om het rustige tuingevoel nog te vergroten en gelijk hebben ze want het kabbelende water, de speelse vissen en flora zorgen voor een natuurlijke attractie. Men zegt zoals naar vuur men naar water altijd kan kijken

Met een waterpartij in de tuin oogst u succes. Observeer uw bezoekers maar eens als ze uw tuin bekijken, bij de vijver blijft men stilstaan. Heel vaak wordt de vijver strategisch aangelegd in de nabijheid van een terras of groot raam van het huis. Iedereen voelt zich aangetrokken tot water van jong tot oud.

Toch kan een vijver een gevaar betekenen in de tuin, zeker wanneer u jonge kinderen of kleinkinderen hebt die zich misschien nog meer aangetrokken voelen tot water dan uzelf. Het rustgevende water kan in een luttele tijd een dodelijk wapen zijn. Jammer genoeg vernemen we af en toe via de media dat een jong kind van de ouders, grootouders of buur net aan de verdrinkingsdood ontsnapte of in het ergste geval is gestorven in het kleine tuinvijvertje.
Groot hoeft een vijver niet te zijn. Voor echt jonge kinderen kan een waterdiepte van 30 cm al zorgen voor het ergste scenario.

Als we de nieuwe trend van zwemvijvers buiten beschouwing laten is een vijver ook niet gemaakt om in te zwemmen en er ook niet op gebouwd. Kinderen die in het water vallen kunnen zich niet vastklampen, rechttrekken of glijden uit op de gladde, groene smurrie op de folie. Ook hier stelt zich weer de regel beter voorkomen dan genezen.

Laat in geen geval een klein kind jonger dan 7 jaar alleen in de buurt van een vijver komen, wees altijd waakzaam en wijs op de gevaren. Pas dezelfde veiligheidsregels toe bij de vijver als je zou doen voor een zwembad. In theorie is dit gemakkelijk genoteerd maar de praktijk ligt toch wel anders. Je kunt immers je aandacht niet altijd vestigen op één punt. Er zijn altijd dagelijkse gebeurtenissen zoals telefoon, deurbel, huishouden die je ogen weghouden van de vijveromgeving. Gelukkig hoef je dat ook niet te doen want er bestaan wel een aantal maatregelen om onwetende kinderen of kleinkinderen te beschermen tegen de gevaren.

Alle maatregelen waarin het kind toch nog in de vijver terecht komt kunnen we meteen afschrijven. IJzernetten, gebruikt in de bouw, worden vaak toegepast maar zijn niet echt esthetisch en veilig. Er bestaan systemen die een alarmsignaal afvuren van zodra een grote plons de waterspiegel doorbreekt maar soms schuiven kinderen in het water zonder een grote waterverzetting te veroorzaken. We zoeken dus esthetische en veilige oplossingen en die bestaan.

Vijvers die beschikken over een brugje worden best voorzien van een voldoende sterke leuning. Je kunt deze leuning later nog weghalen als deze stoort in het geheel. Om te beletten dat het kind zich toch té dicht bij de waterplas waagt kunt u een dichte oeverbeplanting voorzien of een vijver aanleggen, omgeven met een brede ondiepe moeraszone, volgeduwd met moerasplanten. Veilig, esthetisch en perfect voor het vijvermilieu.

Niet alle vijvertypes zijn even geschikt voor deze aanpak. Er zijn vijvers waar de nadruk gelegd wordt op een mooie waterspiegel of de kleurige vissen die erin zwemmen, formele koivijvers bijvoorbeeld, maar daarover in een ander artikel meer. Veel mensen plaatsen een afsluiting rond hun vijvertje. Niet zo een slecht idee alleen echt aantrekkelijk is het niet. Er is nochtans een subtielere oplossing en dat is het gewoon afbakenen van een grotere tuinzone waarin zich de vijver bevindt, met een afsluiting in hout of staaldraad (bekaert). Een hekje voorzien van een stevig slot maakt het mogelijk om deze zone te betreden door uzelf of door de kinderen onder het toezicht van een volwassene. De afsluiting dient hoog genoeg te zijn en mag geen mogelijkheid bieden dat de kinderen er over klauteren. Plaats daaromgeen houten afsluiting met planken in de horizontale richting maar in verticale richting. Van zodra de kinderen het gevaarbesef kennen kunt u de constructie weghalen.

Vooral met terrasvijvertjes kan het uitwerken van een esthetische en veilige oplossing problemen opleveren. Het vijvertje ligt dicht in de buurt van de woonomgeving en er is niet altijd de mogelijkheid om een afsluiting te plaatsen (terrastegels). Een verhoogde vijver is de meest aangewezen methode als je van plan bent het vijvertje nog aan te leggen. Bij bestaande terrasvijvers grijpen we best terug naar de houten constructie. Deze kunnen we ook mobiel opstellen. Terrasvijvertjes die volgens een modern concept zijn gemaakt kunnen wel voorzien worden van een stevig ijzernet constructie boven de waterspiegel. Mensen met veel inspiratie kunnen wel nog enkele andere mogelijkheden bedenken.

Met dit artikel wilde ik vooral aantonen dat u mits enkele veiligheidsregeltjes in acht te nemen toch kunt genieten van een vijvertje in eigen tuin ook al hebt u één of meerdere kinderen, kleinkinderen of buurkindjes waarvoor de vijver een gevaar kan betekenen. Een aantrekkelijke oplossingen om de vijver goed en doordacht af te schermen. Als u van plan bent een vijvertje aan te leggen dan hoop ik met dit artikel een antwoord te hebben gegeven op één van de meest gestelde vragen “Kinderen en vijvers, is het veilig?” Maar vergeet nooit dat een attent oog veel leed kan voorkomen.

Ief De Laender

Ief De Laender

Ief De Laender is webmaster en stichter van deze site en werd geboren in 1973. Studeerde af als tuinbouw technicus aan de land en tuinbouwschool in Sint-Niklaas en is sinds 1992 werkzaam in de tuinaanleg sector.

The Pond Library

Als tuinliefhebber is een waterpartij zoals een vijver of waterornament essentieel om je tuin echt compleet te maken. Een vijver wordt pas echt tot leven gebracht met waterplanten, vijvervissen en waterdieren. En voor liefhebbers van prachtig gekleurde gekleurde koi, staan bekend als koi keepers.

Op de "Nieuw hier? Start hier!" pagina vind je een volledig overzicht van de meest interessante en populaire artikelen op de website.

De Vijvers en Koi Kennisbank bevat uitgebreide achtergrondinformatie over alle aspecten van de tuinvijver en de koi-hobby. Hier vind je basiskennis en uitleg over alle begrippen.