Filters

Luchtpompen sneller stuk wanneer ze minder lucht kunnen afgeven

Luchtpompen laten het vaak vroegtijdig afweten wanneer ze niet voldoende lucht kunnen afgeven. Voorzie daarom voldoende luchtstenen of andere lucht elementen naar gelang de capaciteit van de luchtpomp.

Vroegtijdige slijtage luchtpompen

Vooral het scheuren van de membramen bij membraam luchtpompen is veelal te wijten aan het té warm worden van de luchtpomp. Dit komt omdat de luchtpomp de geproduceerde lucht niet in voldoende mate kan kwijtraken door een té beperkt aantal luchtstenen etc. Koop een luchtpomp op basis van uw behoeften en laat door uw dealer uitrekenen welke benodigde lucht vereist is. Koop dus geen té zware luchtpomp of zorg er in ieder geval voor dat deze voldoende lucht kan kwijtraken.

Regelmatige controle membraam luchtpomp

Als u een membraam luchtpomp heeft dan doe je er goed aan om regelmatig het membraam op scheuren of andere gebreken te controleren. Membramen zijn onderhevig aan slijtage.

Luchtstenen tussen filtermedia

Luchtstenen tussenin biologische filtermedia is niet alleen goed voor het inbrengen van zuurstof. De watercirculatie die de luchtstenen teweegbrengen is ook uitstekend voor het helpen vrijhouden van de biologische filtermaterialen.

Herken een goed werkend skimmer

Als de niveauklep in een skimmer wat schuin omhoog staat en wanneer achter de niveauklep een duidelijke watertubulentie zichtbaar is betekent dit dat een skimmer goed werkt met een voldoende krachtige vijverpomp.

Bodemdrains zwaarder maken

Bij de aanleg van een vijver met een bodemdrainage moet je de bodemdrains (drainage potten) altijd verzwaren (bvb. vol laten lopen met water). Bij het storten van de bodemplaat in beton kunnen de bodemdrains en aangekoppelde buizen anders omhoog komen.

Openwaaier vijverpomp voor skimmer

Gebruik altijd een vijverpomp met open waaier voor de aansturing van een skimmer. Vijverpompen met een gesloten waaier kunnen vastlopen omdat de geloten waaier moeilijk overweg kan met vuil dan doorheen het skimmermandjes gezogen kan worden.

Gaatje in deksel van bodemdrain boren

Je doet er goed aan om een klein gaatje in het deksel van elke bodemdrain (drainagepot) te boren. Dit voorkomt dat het deksel bij een verhoogde druk (bvb. plots dichtdoen van een kraan bij spoelen) loskomt.

Kogelkranen i.p.v. schuifkranen

"In gravity filtersystemen worden kogelkranen en schuifkranen gebruikt. Gebruik bij voorkeur altijd kogelkranen. Schuifkranen veroorzaken een té grote weerstand waardoor het debiet vermindert in de buizen.

1 schuifkraan veroorzaakt evenveel weerstand als 3 kogelkranen."

UV lamp altijd voor de ozon installatie

Plaats een UV lamp altijd voor een ozon installatie anders wordt waterperoxide geproduceerd.

Uv lampen verhogen kans op draadalgen

Zweefalgen die het groene water veroorzaken gebruiken voedingsstoffen in het water om massaal te groeien. De ultra violet lampen worden gebruikt om deze zweefalgen te doden. Hierdoor krijgt u glashelder water maar meteen verhoog je ook de kans op draadalgen. Draadalgen hebben nu alle kansen om te groeien, ze hebben meer zonlicht en voedingsstoffen ter beschikking.

Controleer de vijverpomp

Controleer regelmatig de vijverpomp. Vooral de instroomopening moet vrij zijn van algen en organisch materiaal. Bij verstopping verhit de pomp en loopt ze kans stuk te draaien. Bij pompen die voorzien zijn van een voorfilter (mandje,?)reinigen we het voorfilter element regelmatig.

Koop een energiemetertje

Als u het echte elektriciteitsverbruik van een elektrisch toestel wilt kennen koopt een best een energiemetertje. Er is namelijk een verschil tussen afgegeven en opgenomen vermogen. Dit staat niet altijd vermeld op de doos van het toestel maar het opgenomen vermogen is het werkelijk verbruik van een elektrisch toestel en kan hoger liggen dan het afgegeven vermogen. Een energiemetertje meet het werkelijke verbruik.

Graaf een oeverfilter gedeeltelijk in de grond

Uw pompgevoede of oeverfilter kunt u ook gedeeltelijk ingraven tot aan de uitlaat. Afhankelijk op welke hoogte de uitlaat zich bevindt kunt u het filter enkele centimeters tot wel de helft, soms nog meer ingraven. (eventueel keldertje metselen) Zo is het mogelijk het filter beter weg te werken maar u verhoogt ook het debiet van de vijverpomp omdat deze het water minder hoog moet oppompen. De uitlaat moet wel altijd boven het waterniveau van de vijver gehouden worden.

Dichtgevroren vijvers met een druppelfilter

Mensen met een tricklefilter of druppelfilter hoeven de vijver in principe niet open te maken als deze volledig is dichtgevroren. De beluchting gebeurd immers buiten de vijver.

Koop een zuinige pomp met een groot debiet

Elke pomp welke dan ook zal uiteindelijk meer kosten aan verbruik dan het toestel zelf. Daarom is het van het grootste belang om te kiezen voor een zuinige pomp met een zo groot mogelijk debiet.

Goed doorwerken bij het reinigen van het filter

Werk vlot door bij het filteronderhoud. De aanwezige bacteriën hebben constant aanvoer nodig van zuurstofrijk water.

Gebruik brede buizen of darmen

Bij de constructie van het filtersysteem kies je altijd voor zo breed mogelijke buizen en buizen met dezelfde diameter voor elk toestel. Een smallere buis in het systeem is immers een zwakke schakel in de keten.

Uv lamp uitschakelen na toevoegen van bacteriën

Leg de uv lamp voor 24 tot 48 uur af nadat je bacteriën hebt toegevoegd aan het filter. Bacteriën zullen zich in deze tijdsspanne huisvesten aan filtermaterialen, vijversubstraat enz.Daarna kan de uv lamp weer aan.

Bacteriën toevoegen na filteronderhoud

Het kan nuttig zijn om na een schoonmaakbeurt van het filter wat nitrificiërende bacteriën toe te voegen. Bij elke beurt heb je trouwens een verlies in de bacteriekolonie.

Regelmatige onderhoudsbeurten aan het filter

Het is beter kleinere onderhoudsbeurten op regelmatige basis uit te voeren dan grotere, maar minder vaak.

Uv lamp uitschakelen bij filteronderhoud

Bij onderhoud van het filtersysteem moet je de ultraviolet straler uitschakelen, anders kan de kwartsbuis door de lampen oververhitten en stukspringen. De lamp krijgt tijdens de onderhoudsbeurt trouwens geen water, wat bij normale werking de kwartsbuis koelt.

Let op voor ogen en huid met uv-lampen

Wens je aan de ultraviolet straler te werken, trek dan altijd eerst de stekker uit het stopcontact. UV-straling is zeer schadelijk voor ogen en huid.

Filter enkel reinigen met vijverwater

Maak uw filter niet té schoon bij het reinigen. Gebruik bij het onderhoud zeker geen detergenten of andere schoonmaakmiddelen. Gebruik enkel vijverwater, zeker voor het reinigen van de biologische filtermaterialen.

Let op met chemische filtermaterialen

Let op met het gebruik van chemische filtermaterialen zoals zeoliet, actieve kool, De opgenomen schadelijke stoffen kunnen terug worden vrijgegeven aan het vijverwater bij verkeerd gebruik.

U koopt beter een wat te grote filter en uv lamp

Vissen of koi worden groter en misschien bent u later van plan de vijver wat te vergroten. Het is daarom aan te raden de filter en ultraviolet straler voldoende groot te kopen. U doet er beter aan een filter en ultraviolet straler te kopen voor een grotere waterinhoud dan dat u in werkelijkheid heeft.

Reservepomp voor grote filtersystemen

Voor vijvers die voorzien zijn van een filterinstallatie wordt best een gelijkwaardige reservepomp klaar gehouden. Filters die stilstaan zijn dode filters en het duurt maanden om de nuttige bacteriekolonie weer voldoende aan te kweken.

Vuile filters werken beslist het best

Reinig een filter nooit té grondig. Zeker niet de biologische filtermaterialen. Bij té grondig reinigen gaat een te groot deel van de nuttige bacteriekolonie verloren. U doet er beter aan meerdere reinigingen door te voeren maar minder grondig.

Luchtsteentjes in de tussenschotten van het filter

Luchtstenen tussen het biologisch filtermateriaal plaatsen kan als nadeel hebben dat door de opgewekte luchtstroming een bepaald gebied van het filtermateriaal minder bacteriën kunnen huisvesten. Lichtsteentjes kunt u hangen in de tussenschotten van het filter als deze erover beschikt.

Filtermatten horizontaal

Filtermatten zoals Japanse filtermatten worden bijna altijd verticaal geplaatst in een filterkamer en dit vaak met daartussen openingen. U kunt de filtermatten ook horizontaal plaatsen. Zo moet het water wel verplicht doorheen de mat. Bij het horizontaal plaatsen van de filtermatten moet u wel meer controle uitvoeren op dichtslippen van het filter.

Waterlelies

Leliebladeren wegnemen

Als je leliebladeren wegneemt, knip ze dan helemaal aan het wateroppervlak af. Als je ze aan de wortel zou afknippen, loop je het risico dat er water langs de holle stengel aan de knol komt en dat deze afrot.

Waterlelies laten wennen aan drie diepteniveau’s

Het is verkeerd om pas geplante waterlelies voor een diepe zone ineens op deze diepe zone te plaatsen. Zet de waterleliemand eerst op een ondiep niveau (eventueel op enkele bakstenen) en wacht tot de waterlelie ten minste zeven bladeren heeft. Plaats de waterlelie opnieuw een trap dieper tot weer zeven bladeren tevoorschijn komen. Na 14 bladeren kan de waterlelie op zijn uiteindelijke diepte geplaatst worden.

Extra meststof voor waterlelies

Omdat waterlelies krachtige voedingsbehoeftige groeiers zijn is het jaarlijks toevoegen van een voedingspastille voor vijverplanten aanbevolen.

Waterlelies verjongen in de zomer

Waterlelies verjongen kan gerust in de zomer, ideaal is de maand juni maar het kan tot eind augustus. Gooi het oude stuk van de wortelstok weg. Behoud de krachtige topscheut met een stuk wortelstok van 10 tot 15 cm en plaats deze iets naar boven wijzend in de waterleliemand. Zet de wortel met zijn snijwonde in een hoek van de mand en laat de spruit diagonaal naar het midden van de mand wijzen. Dan heeft hij de langste weg af te leggen alvorens de overzijde te bereiken.

Waterlelies staan op een steeltje boven het water

De bloemen en bladeren van lelies liggen normaal op het water. Wanneer de bloemen en bladeren op een stengeltje staan, boven het wateroppervlak, dan wordt de lelieplant te groot en moet hij in de zomer gedeeld worden. Dit geldt niet voor Nymph. Rose Arey. De bloemen staan altijd op een steeltje bij deze soort.

Waterplanten

Plant geen waterplanten in de natuur

Bij onderhoudswerken aan de vijver zult u wellicht bepaalde waterplanten uitdunnen. Het teveel aan waterplanten plant u best niet uit in grachten of beken.Bepaalde waterplanten zoals waternavel en parelvederkruid verdringen inheemse soorten en veroorzaken problemen door hun uitbundige groeikracht

Gele lis regelmatig knippen

Knip gele lis regelmatig af. Het zal de plant telkens opnieuw stimuleren te groeien waardoor grote hoeveelheden voedingsstoffen uit het water verbruikt worden.

Lidsteng als zuurstofplant

Lidsteng, die bekende dennenboompjes die je vaak in tuinvijvers ziet is een heel goede zuurstofplant als je hem tussen de 50 en 80cm diep plaatst. Hij neemt dan een prachtige, ondergedoken groeiwijze aan. Als zuurstofplant is Lidsteng heel efficiënt want hij groeit al vanaf een watertemperatuur van 8 à 10 graden en is dus een grote concurrent van algen.

Moerasplanten opkuisen

Voorkom dat afgeknakte stengels en bladeren van moerasplanten in het water beginnen te rotten. Neem ze tijdig weg.

Waterhyacint en Watersla overwinteren

Waterhyacint en watersla zijn waterplanten die je moet laten overwinteren. Je doet dit het best door ze in een aquarium te zetten op een lichte en minstens 16°C warme plaats.

Gebruik alleen vijver manden

Gebruik nooit gewone gesloten bloempotten (plastic potten) om uw vijverplanten in te planten. Zwavel en andere schadelijke gassen zullen zich opstapelen, wortels zullen stikken en rotten.

Vijvermanden met handvaten voor grote waterplanten

Grote waterplanten zoals waterlelies moeten in grote plantmanden geplant worden en op een grotere diepte gezet worden. Bij dit soort planten nemen we best plantmanden met twee handvatten. Zo kunnen deze planten gemakkelijker uit de vijver getild worden voor onderhoud.

Waterplanten kopen in de zomer en najaar

Koop waterplanten in de zomer of in het najaar. Ze zijn een heel stuk beter ontwikkeld en sterker dan waterplanten die je in het vroege voorjaar zou kopen. Je hebt meer waar voor je geld en de kans op een verzekerde groei ligt heel wat hoger.

Nieuwe waterplanten eerst spoelen

Nieuw aangekochte waterplanten spoel je best eerst. Zo voorkom je dat eventuele aanwezige parasieten of kroos mee je vijver in belanden. Waterplanten kunt u ook ontsmetten met kaliumpermanganaat of zout.

Koi

Harder water voor een beter zwart (sumi) bij koi

Water met een hoge hardheid is zeer bevorderlijk voor het sumi (zwart) van uw koi.

Vijverbouw

Bewegend water breekt het lawaai

Als u langsheen een drukke straat woont of in de buurt van een autosnelweg dan kan een waterpartij met bewegend water in de nabijheid van huis en/of terras het storende geluid van het verkeer doorbreken.

Folie soepel maken

Vooraleer we de folie in de vijver leggen is het raadzaam deze eerst een poos in de zon te laten opwarmen. De folie wordt soepeler en zal zich beter laten verwerken met minder plooien.

Stel vijverfolie niet bloot aan direct zonlicht

Zonlicht, en meer bepaald de onzichtbare uv stralen die de zon uitzendt zijn schadelijk voor de vijverfolie. Zorg voor een goede vijverrand en hou de waterstand altijd hoog, zeker tijdens de zomer.

Bamboescheuten

Als u bamboe in de buurt hebt staan van de vijver kijkt u best af en toe eens of er geen bamboescheuten de folie dreigen te doorboren. Bepaalde bamboesoorten breiden zich uit met krachtige scheuten die de folie gewoon doorboren. Steek ze af met een spade, zo dicht mogelijk tegen de bamboeplant.

De ideale vijverrand

Een goede oplossing voor een stevige en 100% waterpas liggende randafwerking is het gebruik maken van azobe latten (tropisch hardhout) of latten uit gerecycleerd materiaal. U hebt een dunne bovenrand die perfect is weg te werken.

Laat nooit keien over een vijverrand uitsteken

Laat nooit keien over de randafwerkingszone uitsteken. Vissen kunnen zich beschadigen aan uitstekende delen en zo een infectie oplopen.

Beginnen met de vijver bouw in de zomer

Een vijver in de zomer aanleggen is niet de ideale periode (algengroei). U kan wel reeds beginnen met de bouw van uw vijver, uitgraven, verharding aanbrengen, folie of polyester plaatsen, filter installeren,...in de herfst werkt u de vijver af, vullen met water, waterplanten inbrengen, enkele vissen uitzetten, bacteriën enten en filter in werking zetten.

Een vijver aanleggen doe je best in het najaar

Leg een vijver bij voorkeur aan in de herfst. De kans is dan minder groot op extreme algengroei en de waterplanten in de vijverwinkels zijn van goede en stevige kwaliteit. De vijver kan tijdens de herfst en winter reeds rijpen.

Vijver substraat in plaats van vijver grond

In plaats van vijvergrond te gebruiken kunnen we ook onze waterplanten in vijversubstraat planten Vijvergrond kan de vijver nogal bevuilen en bevat voedingsstoffen die de algengroei kunnen bevorderen. Vijversubstraat is neutraal, poreus en bevuilt de vijver niet. Bovendien is vijversubstraat goed voor een gunstige bacteriewerking.

Zelf een polyester vijver aanleggen

Wilt u een polyester vijver bouwen, dan laat je dit best door een vakman doen, tenzij u goed (lees zeer goed) bent als doe-het-zelver. Een polyestervijver aanleggen is niet echt moeilijk, maar vooral ervaring en een goede organisatie spelen hierbij een belangrijke rol.

Vijvers

Sneeuw weghalen

Sneeuw haalt men best voor een deel weg van het wateroppervlak vooral omdat ondergedoken waterplanten (zuurstofplanten) maar ook eventueel algen dan zonlicht kunnen ontvangen. Zonlicht betekent voor groene planten (ook algen) dat ze kunnen groeien en dus zuurstof produceren onder het ijs. Verwijder sneeuw op een rustige wijze zodat je de vissen niet stoort.

Vijver aankopen in het najaar

Vele vijverzaken willen tegen het invallen van de winter hun stocks kwijt. In het najaar loopt u best eens extra langs bij vijverzaken. Ze geven in deze periode veelal aanbiedingen op waterplanten, voeders, enz

Vooraleer u met uw eerste vijver start

Win eerst zoveel mogelijk informatie in. Luister naar ervaringen van anderen. Pleeg bezoeken aan andere vijvers en vooral richt u niet tot één persoon.

Vijvervissen

Steuren zijn zwart-wit kijkers

Steuren zijn slechtziende vissen. Daarenboven komt nog dat ze enkel zwart wit kunnen onderscheiden. Je kunt een steur zijn voederplaats beter laten herkennen door een witte tegel op de vijverbodem te plaatsen waarop je het donkere, zinkende voeder aanbrengt.

Voederen betekent speeltijd

Bij het voederen mag je altijd wat spelen met de vissen of koi. Na een tijd kennen ze u heel goed en worden ze op die manier tam. Koi zullen uit uw hand komen eten terwijl andere vissen minder schuw zullen worden en ook heel dicht bij u naderen.

Een volledig dichtgevroren vijver openmaken

De enige goede manier om een gat in een dichtgevroren vijver te maken is door het laten koken van water in een kom. Plaats deze kom op het ijs (niet opgieten) en hou de kom vast totdat deze een gat smelt.

Overvoederen is niet goed

Vissen kennen geen verzadiging bij het eten. Er is nog nooit een vis gestorven van te weinig voeder, wel van teveel. Overvoederen is niet alleen slecht voor de vissen maar ook nefast voor een goede waterkwaliteit en belast het filter.

Vissen laten wennen aan ander water

Het is belangrijk dat de vis went aan het temperatuurverschil van het water in de zak en dat van vijver of quarantaine bak. De hardheden zijn minder belangrijk maar mogen ook hier niet teveel uitéén liggen De zak een 30-tal minuten laten drijven op het water en daarna de vis er ZELF laten uitzwemmen, NIET uitgieten.

Veilig transport van vissen

Als je vis of koi hebt gekocht, zorg er dan voor dat er twee plastic zakken worden voorzien voor transport. Kijk ook of de winkelier er extra zuurstof aan toevoegt uit een zuurstoffles.

Observeer vissen tijdens het voederen

De vissen bij het voederen altijd aandachtig observeren op ongewoon gedrag en ziektesymptomen.

Koop een steur niet kleiner dan 25 cm

Koop een steur niet te klein. Koop hem zeker niet onder 25 cm. Steuren kunnen zich wel eens vastzwemmen in draadalgen en zuurstofplanten. Wanneer ze te klein zijn, kunnen ze zich niet uit hun benarde situatie redden met de dood tot gevolg. Grotere steuren hebben meer kracht, maar toch is het hier ook uitkijken.

Steuren zijn niet geschikt voor de doorsnee vijver

De Sterlet Steur of Acipencer Ruthenus is een geschikte Steursoort om in de vijver uit te zetten. Andere steursoorten gedijen minder omwille van weerstand, groei, natuurlijke omgeving.

Voeder eiwitrijk

Voeder vissen nooit teveel, maar voeder eiwitrijk. Koop voeder met een gehalte van 30-35% aan proteïnen (eiwitten). Proteïnen zorgen voor minder afvalstoffen en geeft veel energie aan de vissen. Het moet een licht verteerbaar eiwit zijn. Onverteerbaar eiwit wordt door de vissen afgescheiden en bezoedeld het water. (Shuim op het water).

Voorzie één zonnebaars

Een zonnebaars in een klein roofvisje. Een visje dat als prooien parasieten en kleine visjes op zijn menu heeft staan. Parasieten kunnen vissen aanvallen en je voorkomt ook overbevolking.

Visziekten

Zeker doen bij het geven van medicatie

Bij het geven van medicatie (verdoving, ontsmetting,..) moeten we het water altijd extra beluchten. UV-lampen of onzoninstallatie uitschakelen. Actieve kool en zeoliet wegnemen als deze zich in het filter zouden bevinden. Het filter laten aanstaan.

Doseer altijd exact de juiste hoeveelheid medicijnen

Medicijnen mogen we nooit te veel doseren maar ook niet te weinig. Bij te lage dosissen hebben de ziekteverwekkende organismen de kans zich aan het medicijn aan te passen, er gewoon aan te worden en kan er resistentie optreden (ongevoelig worden van een ziekte aan een medicijn)

Bij voorkeur geen voorjaarskuren toedienen

Vele vijverbezitters geven de vijver een voorjaarskuur om hun vissen te beschermen tegen parasieten en ziektes. Het voorjaar is de meest bedreigende periode waarin vissen ziek kunnen worden. Preventieve voorjaarsbehandelingen en totale vijver ontsmettingen zijn niet alleen belastend voor het vijvermilieu en filter maar ook voor de vissen zelf.

Voorkom resistentie van visziekten

Door gebruik te maken van steeds dezelfde medicijnen en geregeld gebruik ervan kan resistentie optreden. De parasiet of ziekte bouwt een natuurlijke weerstand op tegenover het medicijn waardoor het zijn effect verliest. Wissel regelmatig af in het medicijnen gamme en wees voer liever geen preventieve behandelingen uit.

Waarom dode vissen niet altijd bovendrijven

Dode vissen komen niet altijd bovendrijven. Wanneer hun zwemblaas nog intact en gevuld is, dan komen ze bovendrijven. Als de zwemblaas gesprongen is, dan blijven ze op de bodem liggen. De zwemblaas is een inwendig orgaan bij vissen dat ervoor zorgt dat vissen kunnen zakken en stijgen in het water. Met een zwemblaas kan de vis zijn gewicht en volume regelen en zo zakken of stijgen.

Stress bevordert ziekten

Vermijd stress bij vissen. Het verlaagt hun natuurlijke weerstand waardoor ziekten zich kunnen manifesteren.

Nieuwe vissen best even apart

Nieuw aangekochte vissen eerst in quarantaine (afzondering) plaatsen voor enkele weken om te zien of geen verborgen ziekten tot uiting komen. Nadien mag de vis in de vijver uitgezet worden (na water gewenning); enkel op voorwaarde dat uw quarantaine uitrusting perfect in orde is (waterkwaliteit, filter,...) en dat de nieuwe vis enkele soortgenoten bij zich heeft tijdens zijn quarantaine verblijf.

Vijverwater

Ammonium als voedingsbron voor planten

Nuttig om weten is dat ammonium ook als voedingsbron opgenomen wordt door groeiende planten (stikstofbron).

Algengroei is normaal

Algengroei in het voorjaar is normaal. Het is pas in gezonde, evenwichtige vijvers dat algengroei na enkele weken verdwijnt.

Een goed waterstaal nemen

Vele vijverhandelaars bieden de service om gratis of tegen een schappelijke prijs uw vijverwater te testen. Om de resultaten niet negatief te beïnvloeden neemt u een fles van PLAT water. U dompelt deze fles onder en van zodra gevuld met water sluit u onder waterniveau af. Gebruik in geen geval een fles van een koolzuurhoudende drank.

We brengen geen zuurstof maar lucht in het water

Men gebruikt geen zuivere zuurstof in een vijver maar wel lucht en die bevat 20% zuurstof. Er is dus geen sprake van een zuurstofpomp en zuurstofsteentjes, maar wel van een luchtpomp en luchtsteentjes. De namen 'lucht' en 'zuurstof' mogen niet door elkaar worden gehaald.

Een automatische watertoevoer

Wil je altijd een perfect evenwicht bekomen tussen waterstand en vijverrand dan is het aan te raden een automatische watertoevoer te voorzien. U hebt altijd een prachtig volle vijver.

Waarnemen van geuren

Merkt u een geur van rijp fruit of uien op aan uw vijver, dan kan dit wijzen op een ontbrekende schakel in het afbraakproces van gewone aminozuren.

Zuurstof enkel in de ochtend meten

De zuurstof (O2) waarde wordt best tussen 6 en 7 uur in de ochtend gemeten. Alle leven ook zuurstofplanten en eventueel algen verbruiken tijdens de nacht zuurstof en in de morgen kent het zuurstofgehalte zijn diepste punt.

Koop gevoelige watertesters

Wanneer je ammoniak, nitrieten of nitraten wilt meten in je water, dan moet je er goed op toezien dat je testertjes heel gevoelig zijn. Dit wil zeggen dat de tests minder dan 1 mg/liter van één van die stoffen moet kunnen ontdekken. Testertjes die het ammoniak, nitriet of nitraat pas beginnen meten van 1 mg/liter en daarboven, kunnen als waardeloos beschouwd worden.

Hygiëne in de vijver

Voor een beheersbare hygiëne in uw vijver zijn er 3 dingen van groot belang: 1. Afvoeren van overbodig organisch afval. 2. Het onderhouden van de bacteriën die zorgen voor een effectieve afbraak van resterende vuildeeltjes. 3. Het regelmatig toedienen van vers water en dit bij koivijvers of vijvers met een grote visbezetting.

Herken nuttige bacteriën

Als uw biologisch filtermateriaal een blinkend, geleiachtig laagje bevat betekent dit de aanwezigheid van nuttige bacteriën (biofilm). Vooral op zwart filtermateriaal kunt u dit laagje goed zien.

De koolstofdioxide tabel

Het koolstofdioxide (CO2) gehalte van het water hoeven we niet te testen met een speciale koolstofdioxide test. Aan de hand van een tabel kunnen we exact het koolstofdioxide gehalte in het water bepalen als de carbonaathardheid (KH) en de zuurtegraad (pH) gekend zijn.

Zwarte plekken op bodemsubstraat

Als je zwarte plekken op een laag bodemsubstraat ziet, dan wijst dit op een zuurstofarm milieu dat ontstaan is door een te hoge concentratie aan zwavelhoudende aminozuren. Ook de rotte eieren geur is hiervoor typerend.