The Pond Library

Over

Deze site

The Pond Library of De Vijver Bibliotheek is sinds 1995 een pionierssite voor vijver en koi eigenaars.
Wij verstrekken advies, geven informatie en bieden service over tuinvijvers en koi aan hobbyisten en bedrijven.

The Pond Library is geen winkel noch een organisatie. Het is louter een informatief, content gerichte site

The Pond Library ontstond in 1995 onder de voormalige naam “De Virtuele Siervijver”.
Door het succes van de site en de opmars van de koi werd nadien een meer omvattende, symbolische naam “The Pond Library” gekozen wat in het Nederlands “De Vijver Bibliotheek” betekent.

Ondertussen is The Pond Library uitgegroeid tot een gewaardeerde site met hoge naam en faam. De site bestaat uit een team van vrijwilligers, beroepsmensen, professionele schrijvers en specialisten Dit betekent niet alleen het ter beschikking stellen van artikels maar ook het aanbieden van verschillende services zoals een forum, een afbeeldingen en filmpjes galerij ,nieuws, bedrijfs- en productbesprekingen en zoveel meer.

De kosten die de site met zich meedragen worden deels gedragen door Google advertenties en eigen inbreng van de Webmaster.

Ief De Laender, webmaster en stichter van deze site werd geboren in 1973, studeerde aan de land en tuinbouwschool in Sint-Niklaas en is sinds 1992 werkzaam in de tuinaanleg sector.


Sinds 1995

Deze pionier site begint haar geschiedenis in 1995 onder de naam “De Virtuele Siervijver”. Later wijzigde de naam naar “The Pond Library”.

Het was de allereerste onafhankelijke, Nederlandstalige informatieve vijver website op het internet.

In 1998 werd een berichten bord (forum) geïntegreerd. Ondertussen in het forum minder populair en actief doch blijft het één van de drukst bekeken onderdelen van deze site en herbergt het forum een bom aan informatie. Een naslagwerk van duizenden vragen en antwoorden.

Later werden ook nog een succesvolle zoekertjes rubriek en een bedrijvengids aan de site toegevoegd. Beiden zijn in de loop der jaren verdwenen.

Bekende auteurs zoals Edwig Boeykens, Guido Lurquin, Louis Vanreusel, Maarten Lammens, Tim Barbé en andere schreven mee aan deze site.

De dag van vandaag is de site terug gegaan naar zijn oorspronkelijke doel. Het verstrekken van informatie voor de vijver en koi hobby. Een bibliotheek (Library in het Engels) van vijver en koi informatie.

Een terugblik op de homepages van vroeger:

Copyrights

AL DEZE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN WORDEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. DEZE SITE EN VERMELDE BEDRIJVEN OF NAMEN WIJZEN HIERDOOR ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE JUISTE INFORMATIE, DAARONDER BEGREPEN ALLE DOCUMENTEN EN GRAFISCHE VOORSTELLINGEN OP DEZE SITE MET BETREKKING TOT CORRECTE INFORMATIE, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EIGENDOM, OF GARANTIES DAT DE INFORMATIE NIET INBREUKMAKEND IS, VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL ZIJN DEZE SITE EN/OF DE RESPECTIEVE VERMELDE BEDRIJVEN OF NAMEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET LEZEN VAN DOCUMENTEN OP DEZE SITE , VEROORZAAKTE SCHADE OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DOCUMENTEN OP DEZE SERVER BESCHIKBARE INFORMATIE.

HET IS MOGELIJK DAT DE OP DEZE SITE GEPUBLICEERDE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VAN TIJD TOT TIJD WORDEN IN DE DAARIN VERVATTE INFORMATIE WIJZIGINGEN AANGEBRACHT. DEZE SITE EN/OF VERMELDE BEDRIJVEN OF NAMEN KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN IN DE DAARIN BESCHREVEN ARTIKELS EN ANDERE DOCUMENTEN AANBRENGEN

SPECIFIEKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE DOCUMENTEN

Het auteursrecht op alle documenten (artikels, foto’s, video’s en alle webpagina’s) dewelke op deze site kunnen bekeken, gedownload of afgeprint worden berust Ief De Laender en/of indien vermeld bij anderen (“Bronvermeldingen, auteurs en fotografen”). De documenten mogen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden die in hoofdstuk “SPECIFIEKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE DOCUMENTEN” vermeld staan.

HET KOPIËREN OF VERVEELVOUDIGEN VAN DOCUMENTEN EN WEBPAGINA’S VAN DEZE SITE, INCLUSIEF TEKSTEN, FOTO’S, VIDEO’S, GRAFISCHE ILLUSTRATIES, BRONCODES OP EEN ANDERE SERVER OF ANDER MEDIUM VOOR VERDERE VERVEELVOUDIGEN OF HERDISTRIBUTIE IS UITDRUKKELIJK VERBODEN. INBREUKEN HIEROP ZULLEN STRAFRECHTELIJK VERVOLGD WORDEN.

SPECIFIEKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE DOCUMENTEN

Het is u toegestaan de op deze site beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen te gebruiken, mits:

 • Bovenstaande auteursrechtaanduiding op alle kopieën wordt overgenomen, en zowel de auteursrechtaanduiding als deze kennisgeving met betrekking tot toestemming worden overgenomen.
 • De op deze site beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt.
 • De op deze site beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen op geen enkele wijze worden bewerkt.
 • De op deze site beschikbare grafische voorstellingen niet afzonderlijk van de bijbehorende tekst worden gebruikt.

AL DEZE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN WORDEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. DEZE SITE EN/OF VERMELDE BEDRIJVEN OF NAMEN WIJZEN HIERDOOR ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE JUISTE INFORMATIE, DAARONDER BEGREPEN ALLE DOCUMENTEN EN GRAFISCHE VOORSTELLINGEN OP DEZE SITE MET BETREKKING TOT CORRECTE INFORMATIE, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EIGENDOM, OF GARANTIES DAT DE INFORMATIE NIET INBREUKMAKEND IS, VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL ZIJN DEZE SITE EN/OF DE RESPECTIEVE BEDRIJVEN OF NAMEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET LEZEN VAN DOCUMENTEN OP DEZE SITE , VEROORZAAKTE SCHADE OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DOCUMENTEN OP DEZE SERVER BESCHIKBARE INFORMATIE.

HET IS MOGELIJK DAT DE OP DEZE SITE GEPUBLICEERDE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VAN TIJD TOT TIJD WORDEN IN DE DAARIN VERVATTE INFORMATIE WIJZIGINGEN AANGEBRACHT. DEZE SITE EN/OF VERMELDE BEDRIJVEN OF NAMEN KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN IN DE DAARIN BESCHREVEN ARTIKELS AANBRENGEN

KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE DOCUMENTEN VAN DERDEN

Onder derden wordt verstaan:

 • De bron vermelding, deze kunnen zijn, titels van boeken of verwijzingen naar websites etc.
 • De auteurs, de schrijvers van artikels en andere documenten.
 • De fotografen, die hun foto’s ter beschikking stellen op deze site.
 • Vermelde bedrijven of namen.

De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun documenten, noch de site The Pond Library met als webmaster Ief De Laender kan aansprakelijk gesteld worden voor de aangeleverde documenten van toeleveranciers.

AUTEURSRECHT. Copyright Ief De Laender of vermelde bedrijven en/of namen, Alle rechten voorbehouden.
Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.


Aansprakelijkheid

AL DEZE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN WORDEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. DEZE SITE EN VERMELDE BEDRIJVEN OF NAMEN WIJZEN HIERDOOR ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE JUISTE INFORMATIE, DAARONDER BEGREPEN ALLE DOCUMENTEN EN GRAFISCHE VOORSTELLINGEN OP DEZE SITE MET BETREKKING TOT CORRECTE INFORMATIE, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EIGENDOM, OF GARANTIES DAT DE INFORMATIE NIET INBREUKMAKEND IS, VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL ZIJN DEZE SITE EN/OF DE RESPECTIEVE BEDRIJVEN OF NAMEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET LEZEN VAN DOCUMENTEN OP DEZE SITE , VEROORZAAKTE SCHADE OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DOCUMENTEN OP DEZE SERVER BESCHIKBARE INFORMATIE.

HET IS MOGELIJK DAT DE OP DEZE SITE GEPUBLICEERDE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VAN TIJD TOT TIJD WORDEN IN DE DAARIN VERVATTE INFORMATIE WIJZIGINGEN AANGEBRACHT. DEZE SITE EN/OF RESPECTIEVE BEDRIJVEN OF NAMEN KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN IN DE DAARIN BESCHREVEN DOCUMENTEN AANBRENGEN

Richtlijnen tot het gebruik van producten

DEZE SITE BEVEELT GEEN PRODUCTEN AAN!
Gepubliceerde informatie op deze site is niet bedoeld om bepaalde producten te promoten. In artikels en andere informatieve documenten op deze site wordt bewust niet gesproken over producten die voor de vijver en koi hobby beschikbaar zijn. Met uitzondering van advertentie ruimtes, waaronder banners, nieuws items en bedrijven pagina(s wordt verstaan.

U als bezoeker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor aankoop en het gebruik van producten vernoemt op deze site.

Behandelen van ziekten & gebruik van medicatie

DEZE SITE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BEHANDELINGEN!
Alle voorgestelde behandelingswijzen en doseringen in artikels en andere documenten over visziekten zijn gegeven als richtlijn. Doseringen hangen van factoren af zoals hardheid, zuurgraad, watertemperatuur, grootte en vissoort, de tijd van het jaar, enz. Enkel door ervaring leer je de behandelingswijzen en doseringen beter gebruiken. Om u toch een houvast te bieden, kunnen op deze site een aantal behandelingswijzen voorgesteld worden. Het behandelen van uw zieke vissen doet u volledig op eigen verantwoordelijkheid. De webmaster, auteurs en forum leden van deze site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen van behandelingen en doseringen gebaseerd op informatie die op deze site gepubliceerd wordt.


Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WAARSCHUWINGEN
Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in het onderhavige document. Uw gebruik van deze website komt overeen met uw aanvaarding van de voornoemde voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen.

GEBRUIK BEPERKT TOT PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE DOELEINDEN
Deze website is bestemd voor gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN
Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Deze site oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat deze site de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen The Pond Library en de uitbaters van deze site.

ONGEOORLOOFD OF VERBODEN GEBRUIK
U mag deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat u The Pond Library garandeert dat u deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door dit document.

GEBRUIK VAN DE ON LINE WEBGEMEENSCHAPPEN
Als deze website discussiegroepen, informatie, forums, en/of andere berichten- of communicatiesystemen bevat (samengebracht onder de benaming “gemeenschappen”), verbindt u zich ertoe de gemeenschappen uitsluitend te gebruiken om berichten en informatie te versturen en ontvangen die eigen zijn aan de gemeenschap in kwestie of ermee verband houden. Bij wijze van voorbeeld, en zonder dat dit beperkend is, verbindt u zich ertoe, bij het gebruik van een gemeenschap:

 • niemand te beledigen, te misbruiken, te achtervolgen, op te jagen of te bedreigen, noch op een andere manier de rechten van anderen te schenden (in het bijzonder de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privé-leven).
 • geen enkel onderwerp of element, geen enkele naam of informatie te publiceren, in te zenden, te uploaden naar een server, te verdelen of te verspreiden, dat of die niet gepast is, beledigend is jegens religieuze of ethische overtuigingen, lasterlijk is, obsceen is, onzedig is, ongeoorloofd is of om het even welk recht schendt, in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten.
 • geen bestanden te uploaden naar een server die elementen bevatten die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht (of door de rechten van het individu, met inbegrip van het recht op een privé-leven), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten, u er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
 • geen bestanden die virussen bevatten, corrupte bestanden of om het even welke andere gelijkaardige software of programma’s die in staat zijn de werking van een andere computer te schaden, te uploaden naar een server.
 • geen goederen, diensten of andere elementen die beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht, met commercieel doeleinde, te promoten of te koop aan te bieden.
 • geen studies, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven te voeren of te versturen.
 • geen bestand te downloaden dat werd verstuurd door een gebruiker van een andere gemeenschap wanneer u weet (of zou moeten weten) dat deze verdeling illegaal is.
 • geen vermelding met betrekking tot de auteur, geen wettelijke vermelding, noch enige andere vermelding van eigendomsrechten of met betrekking tot de oorsprong of de bron van de informatie of van ieder ander element in een bestand dat wordt geüpload naar een server, te vervalsen of te verwijderen.
 • het gebruik van de gemeenschappen door om het even welke andere gebruiker niet te beperken of te verhinderen.

Deze site behoudt zich het recht voor u op ieder ogenblik de toegang te ontzeggen tot een van deze gemeenschappen of alle gemeenschappen, zonder kennisgeving en om gelijk welke reden.
Deze site is er niet toe gehouden de gemeenschappen te bewaken maar behoudt zich echter het recht voor om, op ieder ogenblik en eenzijdig, het geheel of een deel van documenten of informatie te redigeren, te weigeren deze te posten, of te wissen. Bovendien behoudt deze site zich het recht voor om het even welke informatie te verspreiden om te voldoen aan iedere geldende wet of reglementering, of om gevolg te geven aan een rechterlijk of administratief bevel.

U erkent dat alle gemeenschappen bestaan uit openbare berichten, en niet uit privé-berichten. Bijgevolg kunnen uw berichten gelezen worden door anderen, zonder dat u daarvan op de hoogte gebracht wordt. Wees altijd zeer voorzichtig wanneer u in een gemeenschap om het even welke persoonlijke identificatie-informatie meedeelt met betrekking tot uzelf. Deze site oefent geen enkele controle uit of geeft geen enkele goedkeuring aan de inhoud, de berichten of de informatie die worden aangetroffen in een gemeenschap, en bijgevolg wijst deze site specifiek ieder aansprakelijkheid af voor wat betreft de gemeenschappen, evenals iedere rechtsvordering die het gevolg is van uw deelname aan een gemeenschap. De verantwoordelijken van de gemeenschappen zijn, evenals de gastheren, geen door deze site gemachtigde woordvoerders, en hun standpunten weerspiegelen niet noodzakelijkerwijze die van deze site .

Door berichten in te zenden, door bestanden te uploaden naar een server, door gegevens in te voeren, of door om het even welke andere vorm van communicatie te beginnen via deze website, geeft deze site de toelating om:

 • deze communicatie te gebruiken, te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, openbaar te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan in onderlicentie, over te dragen of te verkopen, of afgeleide werken ervan te creëren.
 • het onbeperkte recht om het even welk van de voornoemde afgestane rechten uit te oefenen, af te staan in onderlicentie aan derden.
  De voornoemde rechten omvatten het recht om, in om het even welk land, om het even welk eigendomsrecht op deze communicatie uit te oefenen, in het bijzonder met inbegrip van de rechten die deel uitmaken van het auteursrecht, van het merkenrecht of van het patentenrecht.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie, producten en diensten die deze website bevat kunnen technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Deze site en derden kunnen, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele beslissing van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard op basis van advies dat werd ontvangen via deze website. Gelieve een bevoegde professional te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat is aangepast aan uw situatie.

Deze site en derden leggen geen enkele verklaring af met betrekking tot het gepaste, betrouwbare, geschikte en exacte karakter, ongeacht het voorziene gebruik, van de informatie, diensten en bijbehorende grafische elementen die deze website bevat. Al deze informatie, diensten en bijbehorende grafische elementen worden verstrekt “zonder meer”, zonder garantie van om het even welke aard. Deze site en derden sluiten hierbij iedere garantie uit met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, in het bijzonder iedere impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en echtheid.

Deze site en derden kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

CONTACT
Voor iedere vraag of ieder probleem betreffende deze website neemt u contact op met de webmaster.

BEPERKING VAN DE TOEGANG
The Pond Library behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, eenzijdig en zonder kennisgeving.

WIJZIGING VAN DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN
The Pond Library behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen.

ALGEMENE BEPALINGEN
De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat ieder geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent (België). Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. U erkent dat de onderhavige overeenkomst en dat het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben een joint venture, een handelsvereniging bij wijze van deelneming, een relatie van werkgever-werknemer of van volmacht te creëren tussen u en deze website . De uitvoering van deze overeenkomst door Deze website is onderworpen aan de huidige reglementeringen en juridische procedures, en geen enkel element van de onderhavige overeenkomst kan deze site verhinderen zich te houden aan administratieve en rechterlijke bevelen, evenals eisen tot toepassing van de wet in verband met uw gebruik van deze website of de informatie verstrekt aan deze sute (of verzameld door deze site ) met betrekking tot dit gebruik. Indien om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig of niet toepasselijk verklaard wordt ten opzichte van de geldende wetten, in het bijzonder de bovenvermelde uitsluitingen van de garantie en de beperkingen van de aansprakelijkheid, zal deze ongeldige of niet toepasselijke bepaling geacht worden vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst gelden. De onderhavige overeenkomst geeft de volledigheid weer van de overeenkomsten tussen de gebruiker en deze site met betrekking tot deze website, en annuleert en vervangt alle vroegere of gelijktijdige communicaties en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of gesproken vorm, tussen de gebruiker en deze site , betreffende deze website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. De namen van vennootschappen, van personen en/of de gegevens vermeld in dit document zijn fictief en zijn niet bedoeld als verwijzing naar echte vennootschappen, producten, personen en gebeurtenissen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

OPMERKINGEN BETREFFENDE DE AUTEURSRECHTEN EN DE MERKEN
Het gebruikende lid wordt verzocht kennis te nemen van de opmerkingen betreffende de auteursrechten en de merken.
Deze rubriek maakt integraal deel uit van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

BELEID INZAKE BESCHERMING VAN HET DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER EN INZAKE VERTROUWELIJKHEID
The Pond Library heeft een duidelijk en nauwkeurig beleid opgesteld rond deze materie. Het gebruikende lid wordt verzocht daarvan kennis te nemen .
Deze rubriek maakt integraal deel uit van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

GEDRAG VAN DE LEDEN
Het gebruik van en het beroep op de aangeboden diensten door de gebruikers en leden gebeurt in het kader van een “gedragscode” die is bepaald in het Handvest van het Lid.

Derden zijn bronvermeldingen, auteurs van artikels en fotografen van afbeeldingen op deze site


Levenssfeer

Algemene opmerking

Uw gegevens worden geregistreerd in de bestanden of database van deze site en zijn bestemd voor intern gebruik
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden de gegevens u medegedeeld op uw verzoek, en worden ze, desgevallend, gecorrigeerd. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Persoonlijke Levenssfeer. Al uw vragen met betrekking tot de registratie van uw gegevens kunnen gericht worden aan de webmaster.

Beleid voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op Internet

Deze pagina heeft tot doel ons beleid uit te leggen ten opzichte van alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie die u bij ons kan achterlaten tijdens uw bezoek op onze site. Onze doelstelling is uw informatie te beschermen, zowel in het kader van Internet als in al onze andere types relaties.

Het staat u vrij om deze site te bezoeken, informatie in te winnen en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons persoonlijke informatie te moeten verstrekken.

Zonder uw toestemming wordt geen enkele informatie die u aanbelangt, zoals adres, email, telefoon- en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens, openbaar gemaakt aan derden, gedeeld of verkocht. Wij houden alle gegevens betreffende uw beroepsactiviteiten en uw transacties up-to-date, volgens onze gewoonlijke standaards van strikte vertrouwelijkheid en veiligheid.

Gebruik van cookies

Wij zullen occasioneel gebruik maken van cookies, om u een betere service te bieden. Een cookie is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt op uw computer : dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren via het toetsenbord. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie, of bezoek. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, email of “snail mail”. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Beleid inzake persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid

Deze site behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien het een billijk vermoeden heeft dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van deze site alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Deze site mag maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om een goed beheer van het computersysteem te verzekeren. In dit opzicht kan het toegang verwerven tot iedere communicatie die is opgeslagen op zijn computersysteem.

De bezoeker verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, is de bezoeker ertoe gehouden deze site daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen

De gegevens met persoonlijk karakter betreffende de bezoeker worden opgenomen in de bestanden of database van deze site en worden gebruikt: met het oog op het beheer van aangeboden diensten

Voor meer informatie kan de bezoeker zich richten tot het openbare register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

In geval van verandering van de administratieve gegevens van de bezoeker, is deze ertoe gehouden deze site daarvan op de hoogte te brengen binnen de maand na de wijziging ervan.

Vertrouwelijkheidsverklaring van deze site

Deze site wenst u te helpen bij het beschermen van persoonlijke informatie op Internet.

Internet is een fantastisch medium. Het heeft de macht om onze levenswijze te veranderen en wij beginnen het potentieel ervan te ondervinden. Enkele malen klikken met de muis en u volgt en analyseert de actualiteit, u koopt producten en diensten, en u communiceert met de hele wereld, zelfs met personen die u nooit ontmoet hebt. Voor deze site is het belangrijk bij te dragen tot het behoud van de persoonlijke levenssfeer van zijn tussenkomende partijen wanneer zij het geheel aan toepassingen van Internet gebruiken.

Voor u wil dat zeggen dat wij ons ertoe verbinden uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en dat wij een technologie ontwikkelen die in staat is u een zo krachtig en zeker mogelijke ervaring te bieden op het netwerk.

Verklaring van Vertrouwelijkheidsprincipe en Respect voor de persoonlijke levenssfeer.
Omdat het respect voor uw persoonlijke levenssfeer in onze ogen belangrijk is, worden hier deze vertrouwelijkheidsverklaring weergeven, beheerd volgens de hierna vermelde principes.

Wanneer deze site behoefte heeft aan informatie die in staat is u te identificeren of waarmee met u contact kan worden opgenomen (“Persoonlijke Informatie”), zal het die uitdrukkelijk vragen. In het algemeen wordt deze informatie gevraagd wanneer u zich inschrijft op deze site of dienst, wanneer u een bepaalde dienst vraagt of wanneer u deelneemt aan een wedstrijd. In de mate van het mogelijke stelt deze site u de middelen ter beschikking om te controleren of uw persoonlijke gegevens correct en up-to-date zijn.


Handvest van het lid

Onder lid wordt verstaan iedere gebruiker die rechtstreeks of onrechtstreeks geniet van de diensten of databases die ter beschikking gesteld worden door deze site.

De leden kunnen de bestaande databases raadplegen en de diensten gebruiken overal ter wereld, op voorwaarde dat de normen en gebruiken van Internet worden nageleefd en dat de eigenaar van de database de toegang ertoe en het gebruik ervan toelaat.

De leden kunnen de diensten van deze sitegebruiken voor geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële doeleinden:

 • Het lid is ertoe gehouden de geldende wetgeving na te leven wanneer het gegevens verzendt via het netwerk van deze site. Verboden gegevens zijn in het bijzonder, maar niet uitsluitend, ongeoorloofde, onjuiste, obscene, lasterlijke informatie, die de openbare orde en/of de goede zeden schaden, die de persoonlijke levenssfeer van de leden schaden of die aanzetten tot rassenhaat en vreemdelingenhaat.
 • Het lid moet de intellectuele rechten, waaronder de auteursrechten, die toebehoren aan derden, respecteren.
 • Het lid verbindt zich er eveneens toe geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.
 • Het lid onthoudt zich ervan computerkraken te plegen of aan « hacking » te doen ten opzichte van het systeem van deze site of ieder ander systeem dat rechtstreeks of onrechtstreeks op of via Internet te bereiken is.

Het is verboden de diensten van deze site te gebruiken voor iedere handeling die tot gevolg heeft:

 • dat illegaal toegang verkregen wordt tot de gegevens van de aangesloten netwerken;
 • dat de goede werking van deze sitegeschaad wordt of het gebruik of de capaciteit van de verrichtingen voor de andere leden in gevaar gebracht worden, in het bijzonder door een grote hoeveelheid ongerechtvaardigd verkeer te veroorzaken;
 • de integriteit van de computergegevens te schaden of teniet te doen.

Deze site kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inbreuken die gepleegd worden door derden of door het lid via zijn diensten.

Door een beroep te doen op de diensten van deze site, verbindt het lid zich ertoe de algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de bijzondere algemene voorwaarden van specifieke diensten te aanvaarden en zich te houden aan de netiquette en de geldende gebruiken op de netwerken waartoe het toegang verwerft.

De webmaster van deze site nodigt zijn leden uit iedere ongeoorloofde inhoud te signaleren die beschikbaar zou zijn vanaf zijn diensten, opdat de webmaster de noodzakelijke en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wissen of ontoegankelijk te maken. Contacteer de webmaster.

Deze site behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de leden aan te geven die het Belgische recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en databases op te schorten van ieder lid dat het onderhavige handvest voor “Gedrag van het lid” overtreedt.

The Pond Library

Als tuinliefhebber is een waterpartij zoals een vijver of waterornament essentieel om je tuin echt compleet te maken. Een vijver wordt pas echt tot leven gebracht met waterplanten, vijvervissen en waterdieren. En voor liefhebbers van prachtig gekleurde gekleurde koi, staan bekend als koi keepers.

Op de "Nieuw hier? Start hier!" pagina vind je een volledig overzicht van de meest interessante en populaire artikelen op de website.

De Vijvers en Koi Kennisbank bevat uitgebreide achtergrondinformatie over alle aspecten van de tuinvijver en de koi-hobby. Hier vind je basiskennis en uitleg over alle begrippen.