The Pond Library
The Pond Library > Nieuws > Zorgen om opduikend goudvissenvirus

Zorgen om opduikend goudvissenvirus

Wetenschappers hebben een ernstige waarschuwing uitgevaardigd voor een “nieuwe” (emerging) virusziekte bij goudvissen. Het Goudvissen Herpesvirus (GHV) of Cyprinid Herpes Virus 2 (CyHV-2) is wijdverbreid in de Verenigde Staten en lijkt zich ongemerkt over de wereld te verspreiden.

Op de OATA (Ornamental Aquatic Trade Association) conferentie in Coventry was het een belangrijk discussiepunt. De kwestie was ingebracht door het CEFAS (Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science) dat in 2004 en 2005 verschillende uitbraken noteerde. Behalve groot- en detailhandels werden ook de collecties van hobbyisten getroffen. Desondanks weten nog maar weinig mensen dat het virus überhaupt bestaat.

Koi Herpesvirus

Het Goudvissen Herpesvirus of CyHV-2 is voor goudvissen wat het Koi Herpesvirus (of Cyprinid Herpes Virus 3; CyHV-3) voor de gewone karper is. Beide virussen zijn lid van de familie van de herpesvirussen en beide virussen zijn uiterst besmettelijk. Net als KHV openbaart GHV zich als de watertemperatuur een kritiek domein heeft bereikt. Verder is GHV (net als KHV) zeer gastheerspecifiek. Terwijl nog niet bekend is of de virusziekte de waarschijnlijke voorouder van de goudvis, de in het wild voorkomende kroeskarper (Carassius carassius), kan infecteren, weten we al wel dat alle varianten van de goudvis (Carassius aurautus) gevoelig zijn voor GHV.

Het Goudvissen Herpesvirus werd voor het eerst in 1995 beschreven. Dit naar aanleiding van uitbraken in 1992 en 1993 in Japan. Destijds stond het bekend als HVHN (Herpesviral Haematopoietic Necrosis). Het werd later geclassificeerd als CyHV-2 (CyHV-1: karperpokkenvirus; CyHV-3: Koi Herpesvirus) en is sindsdien in de VS, Taiwan, Australië en het Verenigd Koninkrijk gevonden.

Symptomen

Besmette vissen worden lusteloos, stoppen met eten en ontwikkelen kieuwrot. Sommige exemplaren ontwikkelen verder kleine, witte, blaarachtige gebieden op de huid. Ook worden de milt en nieren aangetast. Helaas kunnen secundaire infecties het onderliggende probleem maskeren, zoals dat ook bij KHV het geval is.

Het stellen van de diagnose is niet gemakkelijk, omdat er nog geen wijdverbreide test voorhanden is. Een viruskweek wordt het meeste gedaan, maar in het geval van GHV is deze methode niet erg gevoelig gebleken. Betrouwbaarder zijn PCR-technieken en/of het gebruik van een elektronenmicroscoop. Het CEFAS is momenteel bezig met het ontwikkelen en onderzoeken van potentiële testen. Men denkt dat overlevende vissen drager kunnen blijven en vervolgens andere goudvissen kunnen besmetten. Er worden momenteel geen gerichte controles gedaan en ook is er geen behandeling beschikbaar.

Emerging virus

GHV is een zogenaamd “emerging virus”, een jong virus dat zich snel verspreid en veel dodelijke slachtoffers eist. Aangezien dit fenomeen ook betrekking heeft op het Koi Herpesvirus, is het in Koi Wijzer 27 is uitgebreid beschreven.

Nota bene

GHV is géén variant van het Koi Herpesvirus (KHV), maar is er wel nauw aan verwant. Het GHV (CyHV-2) vormt samen met karperpokken (CyHV-1) en het KHV (CyHV-3) een groep virussen binnen de herpesvirusfamilie.

Bron

Tekst: Practical Fishkeeping / Koi Wijzer (KOI 2000)

Dennis Barten

Sinds het najaar van 2005 was Dennis Barten de hoofdredacteur van Koi Wijzer, het magazine van de vereniging KOI 2000. Als persvoorlichter was hij bovendien nauw betrokken bij de organisatie van De Nationale Koi- en Vijverdagen. Hij is woonachtig in Nijmegen en studeerde geneeskunde (medicijnen) aan de Radboud Universiteit. Voor deze sie schrijft Dennis artikelen over verschillende onderwerpen, veelal vanuit een kritisch-wetenschappelijke invalshoek.

Voeg een reactie toe