The Pond Library
The Pond Library > Nieuws > Verkoop zonnebaars stopt

Verkoop zonnebaars stopt

De grootste distributeur van aquarium- en vijverproducten in Nederland heeft het besluit genomen te stoppen met de verkoop van zonnebaarzen. Een belangrijke stap in de ongewenste verspreiding van deze exoot, die in veel geïsoleerde kleine wateren in ons land een ernstige bedreiging vormt voor inheemse amfibieën en andere fauna en flora.

Aquadistri voelt als importeur en leverancier van vijverproducten een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en heeft derhalve besloten ter bescherming en behoud van onze inheemse flora en fauna de verkoop van zonnebaarzen per direct te staken.

Al in 2003 hield RAVON een stevig pleidooi om de verkoop van de zonnebaars te stoppen. Zij schreef hiertoe alle tuin- en aquariumcentra aan met de vraag deze vis uit het assortiment te nemen. Nu heeft dit mede geleid tot het besluit van Aquadistri om te stoppen met de verkoop van de zonnebaars in Nederland. RAVON is zeer verheugd over deze verantwoordelijke beslissing van Aquadistri.

De zonnebaars, een oorspronkelijk uit Noord-Amerika afkomstige vis, is jarenlang als vijver- en aquariumvis verkocht. De vis heeft een zeer interessant broedgedrag. Eenmaal in een vijver of aquarium beland, plant ze zich zeer voortvarend voort. Dit leidt al in korte tijd tot overbevolking. Het overschot wordt vaak in geïsoleerde wateren als vennen, poelen en kolken vrijgelaten. De zonnebaars komt nu overal in Nederland voor. Onder gunstige omstandigheden is de vis ook in de vrije natuur in staat zich in rap tempo voort te planten met desastreuze gevolgen voor de inheemse fauna.

De zonnebaars is weinig specifiek in zijn voedselvoorkeur en heeft nauwelijks natuurlijke vijanden. Voor onze inheemse planten en dieren kan de vis een ernstige bedreiging vormen. In Noord-Brabant verdween bijvoorbeeld één van de vier vindplaatsen van de knoflookpad door toedoen van de zonnebaars.

Ief De Laender

Ief De Laender is webmaster en stichter van deze site en werd geboren in 1973. Studeerde af als tuinbouw technicus aan de land en tuinbouwschool in Sint-Niklaas en is sinds 1992 werkzaam in de tuinaanleg sector.

Voeg een reactie toe