The Pond Library
The Pond Library > Nieuws > Engeland vooruitstrevend in aanpak KHV

Engeland vooruitstrevend in aanpak KHV

DEFRA, het Britse ministerie van LNV, heeft een drietal scenario?s geschetst waarmee het KHV, bij het van kracht gaan van de meldingsplicht, wil gaan aanpakken.

De scenario”s werden gepresenteerd op de jaarlijkse OATA (Ornamental Aquatic Trade Association) conferentie in Coventry. Het gaat om drie beleidsmodellen: het industriemodel, het traditionele overheidsmodel en het industrie-overheidspartnerschap.

In september constateerde het DEFRA 23 uitbraken in Engeland. Het gevolg hiervan was dat er in de media veel sensatieverhalen naar buiten werden gebracht. Dit had direct effect op door KHV getroffen bedrijven: zij werden massaal vermeden. Een doorn in het oog van David Mullin, woordvoerder van het DEFRA. œAls een bedrijf door KHV is getroffen, is er geen enkele reden om die in de toekomst te ontzien. Het mag niet de bedoeling zijn dat de kwekerijen die eerlijk zijn en hun problemen in samenwerking met de autoriteiten oplossen, economisch het zwaarst worden getroffen.

Industriemodel

Volgens het industriemodel moet het mogelijk zijn om KHV ter plaatse te bestrijden. Haar twee belangrijkste speerpunten zijn een toegenomen biosecurity, waaronder een uitgebreide quarantaineprocedure inclusief uitsluiting van ziekte, en de verplichtstelling van gezondheidscertificaten van toeleveranciers, deel uitmakend van commerciële overeenkomsten, vooral als het gebieden betreft waar KHV veel voorkomt.

Traditioneel overheidsmodel

In het traditioneel overheidsmodel wordt gebruik gemaakt van overheidsmaatregelen in aansluiting op de meldingsplicht. Dat betekent dat bedrijven aan regelmatige controles worden onderworpen en dat er massaal KHV-testen worden uitgevoerd. Ofwel kan men gaan voor een effectief uitroeiingsprogramma, zoals Niigata dat heeft, of in het uiterste geval zelfs voor een ziektevrije status. Mocht er zich een uitbraak voordoen, dan worden er vervoersverboden uitgevaardigd en wordt er verplicht geruimd. Dr. Alex Ploeg, dé Europese expert als het aankomt op wetgeving in de aquacultuur, denkt dat een ziektevrije status onhaalbaar is: œdaarvoor is de ziekte al te wijdverbreid. Ook Olga Haenen en Marc Engelsma van het CIDC-Lelystad verwachten niet dat het zover zal komen. Desondanks is het een mooi streven.

Industrie-overheidspartnerschap

Bij het industrie-overheidspartnerschap zal de overheid uitbraken onderzoeken en binnen de branche hoogrisicogebieden aanwijzen. Wat hoogrisicogebieden betreft, zal men biosecurity een hogere prioriteit geven. Ook zullen er gedragscodes worden opgesteld om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Consultatieperiode

Mullin is ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren. œWe kunnen de ziekte niet meldingsplichtig maken en er vervolgens niks mee doen. In aanloop naar 2008 is het daarom zaak om te bepalen wat de volgende stappen moeten zijn. De plannen bevinden zich nog in een consultatieperiode. Naar aanleiding van de publieke opinie zullen de modellen al dan niet worden aangepast.

Bron & Referenties

Tekst: Practical Fishkeeping / Koi Wijzer (KOI 2000)

Dennis Barten

Sinds het najaar van 2005 was Dennis Barten de hoofdredacteur van Koi Wijzer, het magazine van de vereniging KOI 2000. Als persvoorlichter was hij bovendien nauw betrokken bij de organisatie van De Nationale Koi- en Vijverdagen. Hij is woonachtig in Nijmegen en studeerde geneeskunde (medicijnen) aan de Radboud Universiteit. Voor deze sie schrijft Dennis artikelen over verschillende onderwerpen, veelal vanuit een kritisch-wetenschappelijke invalshoek.

Voeg een reactie toe