The Pond Library
The Pond Library > Nieuws > Britse IFM waarschuwt voor KHV vaccin

Britse IFM waarschuwt voor KHV vaccin

Het Britse IFM (Institute of Fisheries Management) heeft een negatief advies uitgebracht over het aantrekken van tegen KHV gevaccineerde karpers. Het orgaan adviseert de betrokkenen geen gebruik te maken van gevaccineerde vissen als methode om besmettingen met het Koi Herpesvirus tegen te gaan.

In de verklaring stelt het IFM dat de technologie waarmee het vaccin is ontwikkeld niet bewezen is en dat er een reëel gevaar bestaat dat het “levend verzwakte” virus in het vaccin terugmuteert naar de pathogene wildvariant. Verder zou het vaccin niet langer dan zes maanden bescherming bieden, hetgeen de preventie op de langere termijn bemoeilijkt.

Voorzorgsprincipe

Ook plaatst het IFM een kanttekening bij het feit dat de huidige KHV-diagnostiek niet goed in staat is om gevaccineerde en van KHV genezen vissen van elkaar te onderscheiden. Het instituut is van mening dat zolang testen nog niet tussen dragers en gevaccineerde karpers kunnen differentiëren, en het mechanisme van latente infectie nog onvoldoende kan worden verklaard, er een voorzorgsprincipe moet gelden. Alzo kwam het IFM tot haar negatieve advies.

Dr. Bruno Broughton, één van de sprekers op de onlangs in Coventry gehouden OATA (Ornamental Aquatic Trade Association) conferentie, stelde al dat veel sportvissers de oorzaak van de recente KHV-uitbraak in Engeland in de hoek van gevaccineerde vissen zoeken. Ten grondslag hieraan ligt de legalisering van het uitzetten van gevaccineerde karpers op sportvislocaties in het Verenigd Koninkrijk, eerder dit jaar.

Geen directe link

Broughton legde met nadruk geen directe link met de introductie van de gevaccineerde karpers, maar gaf wel aan dat het Britse overheidsorgaan CEFAS dit jaar een recordaantal KHV-haarden meldde. Het waren er 23 in totaal. œVan deze 23 gevallen waren er zeker twee met gevaccineerde vissen in contact geweest, aldus het CEFAS.

In een reactie zei Dr. Peter Dixon van het CEFAS dat het genoemde risico afhankelijk is van het type vaccin. œWij van het CEFAS maken ons vooral zorgen over levend verzwakte virussen, de basis van onder andere het Israëlische vaccin. Als de volgende generatie van het vaccin gelabeld is, geeft ons dat een prima instrument om gevaccineerde en voorheen geïnfecteerde vissen van elkaar te onderscheiden. Dat zou fantastisch zijn.

Institute of Fisheries Management

Het IFM (Institute of Fisheries Management) is een internationaal georiënteerde organisatie die toeziet op de verduurzaming van de aquacultuur. Het wordt vertegenwoordigd door verschillende takken uit de aquacultuur en kent een sterke vertegenwoordiging in diverse overheidsorganen. Meer info: www.ifm.org.uk.

Bron & Referenties

Practical Fishkeeping

Dennis Barten

Sinds het najaar van 2005 was Dennis Barten de hoofdredacteur van Koi Wijzer, het magazine van de vereniging KOI 2000. Als persvoorlichter was hij bovendien nauw betrokken bij de organisatie van De Nationale Koi- en Vijverdagen. Hij is woonachtig in Nijmegen en studeerde geneeskunde (medicijnen) aan de Radboud Universiteit. Voor deze sie schrijft Dennis artikelen over verschillende onderwerpen, veelal vanuit een kritisch-wetenschappelijke invalshoek.

Voeg een reactie toe