Als een gezond visje in het water

17 Augustus 1998

Typische beginnersfouten van deze hobby

Als beginnend vijver hobbyist bent u heel enthousiast over uw nieuwe hobby maar wellicht dreigt u ook dezelfde fouten te maken zoals de meeste startende vijver liefhebbers.

2 Oktober 2004

Zin en onzin van het gebruik van antibiotica

Antibiotica wordt in de medische sector veel aangewend, soms teveel en er dreigt dan ook verlies van werking door resistentievorming. Ook in de koihobby wordt er erg vaak, en soms ondeskundig omgesprongen met antibiotica.

11 December 2001

Uitwendige anatomie van een vis

Als koi en vijver hobbyist is het belangrijk om weten hoe de vis is opgebouwd en waar de uitwendige lichaamsdelen zoals neus, ogen, vinnen, enz zich bevinden en wat hun precieze functie is.

11 December 2001

Inwendige anatomie van een vis

We worden niet meteen geconfronteerd met de inwendige organen van een vis. Sommige visziektes zijn wel te wijten aan een probleem met een bepaald orgaan en daarom is het goed te weten waar zich de inwendige organen bevinden en welke functie ze hebben

1 Maart 2009

De huid bij vissen

De huid bij vissen

Een ongeschonden huid bij vissen is essentieel als primaire afweer tegen ziektekiemen of de inwerking van schadelijke stoffen. Ook kan men aan dit orgaan functies toewijzen tot de uitwisseling van vocht en ionen, de ademhaling en uitscheiding van stoffen

1 Mei 2002

De bloedbaan van vissen

Vissen hebben ook een inwendige bloedbaan waar transport van bloed plaatsvindt met dezelfde functies. Het fundamentele verschil is de enkelvoudige bloedbaan terwijl de mens en andere dieren beschikken over een dubbele bloedbaan

18 Augustus 2001

Omrekentabellen voor de vijverhobby

Vijverproducten en lectuur uit het buitenland dragen in hun tekst voor ons vreemde termen als gallons voor inhoud en inches voor lengte, enz met zich mee. Met een omrekentabel kan je deze en andere vreemde maten snel omzetten naar liters en centimeters

4 Augustus 1998

Vier invloedsfactoren op het vis welzijn

Ziekten bij vissen komen niet zomaar voor maar hebben een oorzaak, vaak een samenloop van omstandigheden waarbij de vis zijn natuurlijke weerstand verliest en ziek wordt. Er zijn 4 belangrijke factoren die het vis welzijn bepalen.

3 Mei 1998

Stress bij vissen

Stress bij vissen is zondermeer een heel belangrijke oorzaak en vaak een aanzet tot het uitbreken van een visziekte. Stress herkennen en voorkomen draagt bij tot een volkomen gezond visbestand

3 Mei 1998

Ziekteverwekkers en het ontstaan van visziekten

Vissen worden niet zomaar ziek. Vooraleer een ziekte tot uiting komt hebben we een vis met een verminderde weerstand en een ziekteverwekkend of pathogeen organisme (bacterie, virus, schimmel, parasiet) die op elkaar inspelen.

21 Juli 1998

De indeling van ziekteverwekkers

Er zijn een grote groep van ziekteverwekkende organismen of ook pathogene organismen genoemd. Deze groep is ingedeeld volgens een bepaalde classificatie.

5 Februari 2003

Warme dagen meer kans op parasieten

Warme dagen meer kans op parasieten

De warme lente- en zomerprikjes die we allemaal heel aangenaam vinden verhoogt wel de kans op parasieten en bacteriële infecties bij onze vissen. Zeker in het voorjaar zijn de vissen extra gevoelig.

15 Augustus 2006

Koi Herpes Virus

Koi Herpes Virus

Koi Herpes Virus of afgekort KHV is in de koihobby de meest dodelijke en besmettelijke ziekte waarmee onze koi besmet kan worden. Besmet water, materieel of koi die drager zijn van het virus kunnen de ziekte in de vijver brengen met catastrofale gevolgen.

10 November 2007

BacteriŽle huidziekten, de theorie

BacteriŽle huidziekten, de theorie

Ziekten door bacteriën wordt meestal als zeer zorgwekkend ervaren, en terecht. Door hun vaak agressieve en spreidende karakter is het van belang dat er tijdig ingegrepen wordt op de correcte manier en met de gepaste middelen

2 Augustus 2008

BacteriŽle huidziekten, de praktijk deel 1

BacteriŽle huidziekten, de praktijk deel 1

Het ziekteverloop van bacteriële infecties door Aeromonas/Pseudomonas is duidelijk op te merken door huidinfecties, weggevreten weefsel en open wonden

19 Juni 2003

De gasblaasjesziekte bij vissen

In bepaalde, uitzonderlijke situaties kan in het water een oververzadiging van gassen optreden waardoor vissen sterven aan gasblaasjesziekte, gekenmerkt door kleine gasbelletjes op vinnen, kieuwen en mond

4 Juli 1998

Ziekten en aandoeningen bij steuren

Steuren zijn op zich bijzondere vissen voor de vijver. Ze zijn apart in voorkomen en gedrag maar hebben ook hun vreemde ziekten en aandoeningen die de andere vissen niet kennen.

4 Augustus 1998

In quarantaine nemen van een vissen

Soms kan het nodig zijn een vis apart te nemen en in quarantaine te houden. In geval van ziekte kunnen we de vis beter behandelen en observeren. Nieuw aangeschafte vissen kunnen we een tijdje in afzondering nemen.

2 Maart 2007

Microscopie bij koi voor beginners

Microscopie bij koi voor beginners

Een microscoop is een essentieel onderdeel als werkinstrument van de koidokter. Ook voor u als hobbyist kan dit toestel van groot nut zijn, zo hebben al veel liefhebbers zich met het aanschaffen van een microscoop vele slapeloze nachten bespaard.

23 September 2006

Endoscopie bij koi

Endoscopie bij koi

Voor het stellen van een juiste diagnose kunnen we bij vissen steeds vaker een beroep doen op bijzondere technieken die ons bijstaan in het onderzoek van uw koi. In dit artikel ga ik dieper in op een bijzondere beeldvormingstechniek, namelijk endoscopie.

16 Juni 2002

De vijver tijdens uw vakantie

De vijver tijdens uw vakantie

Genieten van een vakantie kan een vijver- of koi liefhebber pas als hij of zij met een gerust gemoed kan vetrekken en weet dat de geliefkoosde vijver met de bewoners in goede handen zijn. Enkele waardevolle en praktische tips.