Van idee tot vijver

18 April 1998

De aanleg van een siervijver

Bij de bouw van een siervijver gaan we best niet meteen over tot het hanteren van een spade maar maken best eerst een planning en vormen we ons een idee van ons siervijver concept.

22 Mei 2004

U legt een siervijver aan in België

Vooraleer te starten met graven moet u op de hoogte zijn of u een bouwvergunning nodig hebt voor de aanleg van uw siervijver. Dit artikel geeft de richtlijnen voor de aanleg van siervijvers in België.

25 Mei 2000

De beste manier om een vijver te bouwen

Als we een vijver niet gaan optrekken uit muren van betonblokken bestaat er een ideale manier om zowel een elegante als perfect 100% waterpas liggende vijver te bekomen zonder gedoe.

2 April 2000

Materialen voor het maken van een vijver

Op verschillende manieren kunnen we een vijver waterdicht maken. Folie is veruit het meest populair. Polyester doet meer en meer zijn intrede en voorgevormde polyestervormen kennen hun toepassing bij kleinere vijvers.

25 Mei 2003

Het belang van een goede vijverrand

Het belang van een goede vijverrand

Een goede vijverrand is van groot belang uit esthetisch oogpunt maar ook uit noodzaak bij folievijvers. Bij de aanleg en uitgraven wordt heel vaak niet nagedacht welke vijverrand gebruikt zal worden en dit leidt tot problemen

9 Juni 2003

9 veel gemaakte fouten bij vijverranden

9 veel gemaakte fouten bij vijverranden

Bij de aanleg van een vijver denkt men vaak niet na welke vijverrand(en) straks bij de afwerking gebruikt zullen worden met als gevolg verkeerd uitgegraven vijvers en verkeerde vijverranden

29 November 2003

Methodes om een vijverrand af te werken

Methodes om een vijverrand af te werken

Een goede en mooie vijverrand is van enorm belang voor het welslagen van ons vijverconcept. Er zijn heel wat mogelijkheden om een vijverrand af te werken.

8 November 1998

Een waterval bouwen

Iedereen is gefascineerd door het zien en horen van een waterval, geef toe. Veel mensen willen dan ook bij hun vijver dit stukje natuur onderbrengen en terecht, want een waterval bij de vijver geeft een speels en attractief karakter.

8 November 1998

Een pomp voor bij de waterval

Bij een waterval hoort een pomp om het water naar omhoog te voeren. De breedte van de waterval en het debiet van de pomp zijn de belangrijkste factoren die zullen bepalen of we een kabbelende of stortende waterval zullen hebben